Вы живете в:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Історія, теорія держави і права


Австро-угорська система права та її дія на території Західної України
Антиінфляційна політика в Україні
Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави
Види норм права
Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату. Риси місцевого самоврядування в Україні
Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом
Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості
Виникнення Афінської держави. Основні риси права
Виникнення загальної теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Метод теорії держави і права
Виникнення та історичний розвиток держави і права
Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади
Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір
Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США
Галузь права. Інститут і підгалузь права
Громадянське суспільство і держава. Політична система суспільства і держава
Демократія і самоврядування
Держава і право стародавньої індії
Держава і право феодальної Англії
Держава і право франків
Держава та право України
Державна політика i місцеве самоврядування
Дія нормативно-правового акта в часі
Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави
Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування. Термін «право»
Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки
Злочини та покарання за Законами Ману
Індуське право
Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава
Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності. Об'єкти правовідносин. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад
Конституція 1848 року Франції
Конституція Пилипа Орлика
Конституція США та реальні права громадян
Конституція Франції 1946 року
Конституція Французької Республіки 1946 р
Механізм держави. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави. Принципи організації та діяльності державного апарату
Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання
Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика
Норма права. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту. Делегована правотворчість Англії
Норми правд у системі соціальних норм
Норми-звичаї і норми права. Корпоративні норми і норми права. Поняття і ознаки норми права
Об'єднання Німеччини.
Ознаки та принципи правової держави
Основи теорії виникнення держави і права
Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права
Основні етапи становлення української державності
Основні теорії демократії. Теорія партисипаторної демократії. Теорія корпоративної демократії. Теорія «комп'ютерної демократії»
Основні теорії походження держави. Особливості виникнення держав у різних народів світу
Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату
Підстави і стадії юридичної відповідальності
Поняття англо-американського тилу правової системи. Загальне право Англії. Право справедливості. Судовий прецедент у системі джерела права
Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави. Поняття і ознаки держави
Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства
Поняття законності. Принципи законності. Вимоги законності. Гарантії законності
Поняття змішаного типу правової системи. Джерела (форми) права скандинавських країн. Система права. Кодифікація
Поняття і ознаки демократії
Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Принципи і функції юридичної відповідальності
Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права
Поняття і структура правової системи. Публічне і приватне право
Поняття і структура правосвідомості
Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи прав
Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна
Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості. Принципи і функції правотворчості. Стадії правотворчого процесу
Поняття релігійно-традиційного типу правової системи. Поняття мусульманського права
Поняття романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
Поняття та ознаки держави
Поняття та ознаки юридичної науки
Поняття тлумачення норм права
Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення
Поняття, ознаки і функції правового виховання. Правове загальне навчання (правовий всеобуч). Правовий нігілізм, джерела і шляхи подолання
Права людини і громадянина
Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура
Правовий статус особи. Правовий статус народу. Правовий статус держави
Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання. Відносна самостійність держави
Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання. Юридична техніка
Правоохоронні та контрольно-наглядові органи. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції
Правотворчість суб'єктів федерації. Правовий звичай. Правова доктрина. Принципи права. Роль судової практики. Кодифікація
Предмет і об'єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства. Поняття типу (сім'ї) правової системи. Класифікація правових систем світу
Причини виникнення держав
Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ
Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави
Розвиток української державності
Розвиток української державності. Етапи її становлення
Розвиток української державності. Основні етапи її розвитку
Своєрідність правової системи Шотландії. Загальна характеристика правової системи Ірландії. Основні риси правової системи Канади
Система обов'язків людини і громадянина. Система прав дитини
Система основних прав і свобод людини і громадянина
Система права і система законодавства
Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини
Становище українських земель після монголо-татарських навал та їх завоювання Литвою
Суб'єкти правовідносин. Правосуб'єктність фізичних осіб. Правосуб'єктність юридичних осіб
Сутність держави. Функції держави
Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права
Т.Г.Шевченко – солдат
Тарас Федорович
Теорія держави і права в системі суспільних наук
Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу
Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави
У рідній державі – ЗУНР
Україна в першій світовій війні
Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)
Фашизм та його різновиди
Фашистська диктатура в Німеччині
Форма держави
Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону
Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії
“Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта
“Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов