Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (141)
4. patr1cia@i.ua (45)


Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Діловодство / Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв


Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв - Діловодство - Скачать бесплатно


літера, знак

іншомовні

позиція

літера, знак

українською

е

Воронеж

Пенза

Федин

Кузнецбв

Мицкевич

після приголосних

е

Воронеж

Пенза

Федін

Кузнецов

Міцкевич

Евдокймов

Евгеньев

Еланский

Енисей

Елабуга

на початку слова

є

Євдокимов

Євгеньєв

Єланський

Єнісей

Єлабуга

Достоевский

Бердяев

Колгуєв

Вересаев

після голосних

Достоєвський

Бердяєв

Колгуєв

Вересаєв

Аркадьев

Васильєв

Арсеньево

Ананьев

Алябьев

Прокбфьев

Григбрьев

Барбье

після ь та апострофа

Аркадьев

Васильєв

Арсеньєво

Ананьєв

Аляб'єв

Прокоф'єв

Григор'єв

Барб'є

Лбмтев

Сергеев

Лежнево

у суфіксах -єв, -єєв

після приголос­них, крім р, ц, та шщілячих

Лбмтєв

Сергєєв

Лежнево (але в болгар­ських: Ботев, Друмев)

е

Лазарев

Рунянцев

Нехорошеє

Плегцеев

Тютчев

у суфіксах після р, ц та шиплячих

е

Лазарев

Рум'янцев

Нехорошеє

Плещеєв

Тютчев

Сербе

Зверев

Наседкин

Месткбвский

Песков

Пресняков

Железновбдск

Бєлгород

Хмелев

Каменев

якщо російське кореневе е відповідає і українському у споріднених словах

є

Сербе

Зверев

Насєдкін

Мєсткбвський

Песков

Пресняков

Желєзноводськ

Бєлгород (але Белград) (але: Хмельбв, бо хміль - хмелю,

Каменев, бо камінь - каменя)

ё

Ёлкин

Бугаёв

Окаёмов

Воробьёв

Соловьё'в

Ручьёв

на початку сл., після голосних, губних, а також після ч при роздільній вимові

йо

Йолкін

Бугайов

Окайомов

Воробйов

Соловйов

Ручйов

Королев

Алферов

Новоселовское

після м'яких приголосних, під наголосом

ьо

Корольов

Алфьоров

Новосьоловське

Семенов

Федоров

Парфенов

Артемовск

в утвореннях від спільних для обох мов імен

е

Семенов

Федоров

Парфенов

Артемівськ

Лихачев

Толмачево

Хрущев

під наголосом після ч, щ

о

Лихачбв

Толмачбво

Хрущов

э

Элиста

Эдуардов

Этуш

завжди

е

Еліста

Едуардов

Етуш

ы

Иртыш,

Сыктывкар

Чаплыгин

Черемных

завжди

и

Іртиш

Сиктивкар

Чаплигін

Черемних

и

Иогансен

Иоффе

Иордания

й

Иогансен

Йоффе

Йорданія

Иена

Иерихдн

Иерусалим

на початку слова

є

Єна

Єрихон

Єрусалим

Ильичев

Иркутск

Игарка

і

Ільічов

Іркутськ

Ігарка

Гагарин

Бакйров

Селигер

Витебск

Поти

після приголосних, крім шиплячих та ц

Гагарін

Бакіров

Селігер

Вітебськ

Поті

Жионо

Тициан

перед голосними

Жіоно

Тиціан

Чйчиков

Щиглбв

Джигарханян

Тажибаев

Шишкин

Тушино

Цинандали

після шиплячих та ц

и

Чичиков

Щиглбв

Джигарханян

Тажибаєв

Шишкін

Тушино

Цинандалі

Голиков

Ивич

Варганич

Рабинович

Игнатпбвич

у суфіксах

-ИК-, -ИЧ-,

(-ОВИЧ,

-евич),

-ИЦ-, -ИЩ-

Голиков

Івич

Варганич

Рабиноеич

Ігнатбвич

и

Тобилевич

Голицин

Радищев

Митищи

и

Тобілевич (але Гринвіч)

Голіцин

Радіщев

Митіщі

Легких

Крепкйх

Пбльских

у прізвищах, що закінчуються на -их

Легких

Крепких

Польських

Придворов

Привольное

Приволжье

у префіксі При-

Придворов

Привальне

Приволжя

Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогова

Кисловодск

Кирйллов

Тимофеев

Зинбвьев

у спільних для української, російської та інших слов'янських мов слів

Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогова

Кисловодськ

Кирилов

Тимофєєв

Зинов'єв

Воинов

Измайлов

Израиль

Раич

Стоич

Кайр

після голосних

ї

Воїнов

Ізмаїлов

Ізраїль

Раїч

Стоїч

Каїр

Ильйн

Гурьин

Марьино

після ь та апострофа

Ільїн

Гур'їн

Мар'їно

ио

Голембиовский

Пиотрбвский

Миодбвич

польське спо­лучення -іо після губних;

йо

Голембіовський

Пйотровський

Миодбвич

Аниблек

Генсибрский,

Козиолецкий

після м'яких приголосних

ьо

Аньблек

Генсьбрський

Козьолецький

ь

Коньков

Кольцов

Ильеску

Гомель

Октябрьск

Дамаск

Горький

Дьяков

Касьянов

Татьяничев

Мяльцев

Чайкбвский

Мозовецкий

Французский

згідно з пра­вилами написання знака м'якшення та апострофа

ь

Коньков

Кольцов

Ільєску

Гомель

Октябрськ

Гале Дамаск)

Горький — (виняток)

Дьяков

Касьяиов

Татьяничев

Мяльцев

Чайкбвський

Мозовецький

Французький

Обь

Пермь

Тверь

без ь

Об

Перм

Твер

Ковьяров

Арефьев

Гурьев

Новие Воробьй

з апо­стро­фом

Ков'яров

Ареф'єв

Гур'єв

Нові Вороб'ї

Белов

Вязьма

Ветров

Пясецкий

Репин

Рюмин

Ряхин

без апо­строфа

Белов

Вязьма

Вєтров

Пясецький

Рєпін

Рюмін

Ряхін

Увага! Якщо в паспорті чи іншому документі прізви­ще записано неправильно, слід у примітці зазначити: Таке прізвище записано в паспорті (свідоцтві), або ж пода­ти правильне прізвище, указавши в примітці: У пас­порті (свідоцтві) прізвище записано неправильно як...

Географічні назви

Географічні назви так само бувають іменникового або прик­метникового типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.

Зразки відмінювання географічних назв

н.

(м.) Харків (Лозов-а, Барвінков-є)

(р.) Дніпр-6 (Інгулець, Вісл-а)

р.

Харков-а (Лозов-ог, Барвінков-ого)

Дніпр-а (Інгульц-я, Вгсл-и)

д.

Харков-у (Лозов-гй, Барвінков-ому)

Дніпр-бві (Інгульц-еві, Вгсл-і)

з.

Харків (Лозов-у, Барвгнков-е)

Дніпр-6 (Інгулець, Вгсл-у)

Ор.

Харков-ом (Лозов-бю, Барвгнков-им)

Дніпр-бм (Інгульц-ем, Вгсл-ою)

м.

(у) Харков-і (Лозов-гй, Барвінков-ому)

...Дніпр-г (Інгульц-г, Вгсл-і)

Кл.

Харков-е (Лозов-а, Барвгнков-е)

Днгпр-е (Інгульц-ю, Вгсл-о)

Н.

(с.) Верхн-я Мануйлівк-а

(г.) Карпат-и

р.

Верхнь-ог Мануйлівк-и

Карпат

д.

Верхн-ій Мануйлівц-і

Карпат-ам

з.

Верхн-ю Мануйлівк-у

Карпат-и

Ор.

Верхнь-ою Мануйлівк-ою

Карпат-ами

м.

(у) Верхн-ій Мануйлівц-і

...Карпат-ах

Кл.

Верхн-я Мануйлівк-о

Карпат-и

Особливості узгодження географічних та Інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні

Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офі­ційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літе­ратурі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що означають назви:

— міст (м.) — Народився в місті Житомир;

— станцій (ст.) - Під'їхали до станції Мерефа;

— селищ міського типу (смт) - За селищем міського типу Зіньки;

— сіл (с.) — Родом із села Муровані Кирилівці;

— висілків — У висілку Грушівка;

— аулів — Виїхав з аулу Агарак;

— озер (оз.) — Відпочивав на озері Свитязь;

— бухт — Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;

— застав — Під заставою Тиха;

— гір (г.) — Зупинилися табором на горі Говерла;

— рік (р.) - Користувалися водою з річки Сейм; ~ островів (о-в) — на острові Ява;

— пустель, вулканів - У пустелі Каракум, поблизу вулка­на Везу вій; у

— республік - (країн, держав) Учора повернувся з Рес­публіки Ємен.

При відсутності слів місто, село, озеро й под. назви відміню­ються: Надійшли вітання від колег із Одеси.

Це правило поширюється також на назви планет, комет, ас­тероїдів: Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою Когоутека.

Не узгоджується також перша частина складних географіч­них назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких:

а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровсь­кий — Білгород-Дністровського р-ну;

б) друга частина є числівником: Знам'янка Друга -Знам'янкодругий;

в) друга частина є іменником: Біла Церква — Білоцерків­ський р-н, Талди-Курган - Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що вказує на місце розташування насе­леного пункту: Калач-на-Дону - Калачдонському р-ну.Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов