Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (277)
4. patr1cia@i.ua (45)
Вселенная:
Результат
Архив

Главная / База конкурсных работ /  Работы автора Ксюшка


"1. Сутність і зміст наукового управління суспільством. Адміністративне судочинство: судовий нагляд за діяльністю органів виконавчої влади. Проходження державної служби.". Ксюшка (Контрольная)
"Акціонерні товариства, їх становлення і розвиток в Україні". Ксюшка (Курсовой)
"Аналіз проблем соціального захисту населення та державної гарантії зайнятості". Ксюшка (Контрольная)
"Архитектура Древнего Новгорода, Киева, Владимира". Ксюшка (Контрольная)
"Види та форми міжнародної економічної діяльності підприємств України". Ксюшка (Контрольная)
"Виникнення комп’ютерних мереж". Ксюшка (Контрольная)
"Виникнення правосуб\\\'єктності підприємств". Ксюшка (Реферат)
"державне регулювання економіки". Ксюшка (Контрольная)
"Держбюджет". Ксюшка (Контрольная)
"Екологічні наслідки гірничо - видобувної". Ксюшка (Реферат)
"Економічна модель Японії". Ксюшка (Курсовой)
"Еластичність попиту і пропозиції". Ксюша (Контрольная)
"Емпірична соціологія". Ксюшка (Реферат)
"Етапы развития економического анализа". Ксюшка (Реферат)
"Етика поведения аудитора". Ксюшка (Контрольная)
"Етика спілкування". Ксюшка (Реферат)
"Заробітна плата та тенденції її модифікації в сучасних умовах". Ксюшка (Курсовой)
"Зміст і завдання фінансової стратегії підприємства". Ксюшка (Контрольная)
"Зміст та форми міжнародних економічних відносин". Ксюшка (Контрольная)
"ИНФЛЯЦИЯ". Ксюшка (Курсовой)
"інтернаціоналізація економічних відносин". Ксюшка (Реферат)
"Інтернет в бізнесі". Ксюшка (Контрольная)
"Інформатика та комп’ютерна техніка". Ксюшка (Контрольная)
"Іудаїзм, як одна з перших монотеїстичних релігій". Ксюшка (Реферат)
"Кадровая политика на предприятии". Ксюшка (Контрольная)
"Китай". Ксюша (Реферат)
"Компоненти механізму регулювання держслужби,Технологія процедури прийняття рішення (надання рішенню юридичної сили у системі органів виконавчої влади), Спеціальні критерії оцінки ефективності діяльності об’єкту держуправління". Ксюшка (Контрольная)
"Комп’ютерні мережі". Ксюшка (Реферат)
"Комп’ютерні мережі: класифікація, протоколи, послуги, локальні та глобальні мережі". Ксюшка (Реферат)
"Конкурентоспроможність продукції". Ксюшка (Курсовой)
"Конкуренція, ринкова монополія, антимонопольне регулювання". Ксюшка (Реферат)
"Конституційний статус місцевого самоврядування". Ксюшка (Контрольная)
"Культура управління колективом". Ксюшка (Реферат)
"Локальні комп’ютерні мережі. Технологія Ethernet". Ксюшка (Контрольная)
"Маркетинг, маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта". Ксюшка (Реферат)
"Менеджмент соціальної роботи та культура управління". Ксюшка (Контрольная)
"Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності". Ксюшка (Контрольная)
"Методологія економічного аналізу". Ксюшка (Контрольная)
"Методы анализа управленческих решений". Ксюшка (Контрольная)
"МИТО В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ". Ксюшка (Диплом)
"МОДЕЛІ РИНКОВОЇ, ПЛАНОВОЇ, ТА ЗМІШАНОЇ ЕКОНОМІКИ". Ксюшка (Реферат)
"Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці". Ксюшка (Курсовой)
"Налоги". Ксюшка (Контрольная)
"Напрямки раціонального використання робочої сили на підприємстві". Ксюшка (Курсовой)
"Необхідність та методи стабілізації валюти". Ксюшка (Контрольная)
"Оперативний менеджмент операційної системи". Ксюшка (Контрольная)
"Организация, планирование и управление предприятием". Ксюшка (Контрольная)
"Основи алгоритмізації та програмування". Ксюшка (Контрольная)
"Основні напрямки державної молодіжної політики". Ксюшка (Контрольная)
"Основы анализа некапитальных затрат". Ксюшка (Реферат)
"Основы менеджмента". Ксюшка (Другое)
"Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр.". Ксюшка (Курсовой)
"ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ". Ксюшка (Диплом)
"Пакети прикладних програм". Ксюшка (Контрольная)
"Підприємство як організаційна форма господарювання". Ксюшка (Курсовой)
"Підсистема управління процесами в операційній системі Windows-98". Ксюшка (Контрольная)
"Планирование дятельности". Ксюшка (Реферат)
"Поняття і види правовідносин у трудовому праві". Ксюшка (Реферат)
"Поняття операційного менеджменту". Ксюшка (Контрольная)
"Поняття про екологічні фактори. Земельний кодекс України". Ксюшка (Контрольная)
"Поняття соціального менеджменту". Ксюшка (Контрольная)
"Предмет, метод и содержание дисциплины". Ксюшка (Другое)
"Предмет, метод и содержание менеджмента". Ксюшка (Контрольная)
"Прийняття управлінських рішень.". Ксюшка (Реферат)
"Проблема мотивації". Ксюшка (Диплом)
"Проблема самосвідомості особистості як проблема наукового аналізу". Ксюшка (Курсовой)
"РУКОВОДСТВО И КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ". Ксюшка (Другое)
"САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА УКРАИНЕ". Ксюшка (Реферат)
"Системи технологій виробництва цементу мокрим і сухим способом, їх переваги і недоліки". Ксюшка (Контрольная)
"Сковорода Григорій Савич". Ксюшка (Контрольная)
"Собственность в экономической системе". Ксюшка (Контрольная)
"Социология праці". Ксюшка (Контрольная)
"Соціальна підтримка молоді". Ксюшка (Контрольная)
"Соціальна політика". Ксюшка (Контрольная)
"Соціальна робота як професія". Ксюшка (Контрольная)
"Соціальна статистика". Ксюшка (Контрольная)
"СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ БЕЗРОБІТНІЙ МОЛОДІ, ЖІНКАМ ТА ПРАКТИКА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ". Ксюшка (Диплом)
"Соціально-економічний аналіз". Ксюшка (Контрольная)
"СОЦІОЛОГІЯ організацій та управління". Ксюша (Реферат)
"Соціологія праці і управління як напрям соціологічної науки". Ксюшка (Контрольная)
"Статусні ознаки суб’єкта підприємницького права. Види цін та порядок їх встановлення". Ксюшка (Контрольная)
"Страхування банківських кредитів і депозитів". Ксюшка (Контрольная)
"Структура здібностей, креативність, співвідношення розумових здібностей, співвідношення розумових здібностей, психодіагностика здібностей.". Ксюшка (Диплом)
"Структура та зміст курсової роботи". Ксюшка (Контрольная)
"Структура та інфраструктура ринку". Ксюшка (Контрольная)
"Сукупний попит в макроекономічному аналізі". Ксюшка (Контрольная)
"Сутність міжнародних економічних відносин". Ксюшка (Контрольная)
"Сутність планування як функції менеджменту". Ксюшка (Контрольная)
"Сутність, склад державних фінансів та характеристика їхніх грошових потоків". Rc.irf (Контрольная)
"СУЧАСНЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО. НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ". Ксюшка (Реферат)
"Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади: права, компетенція, функції Державні службовці: моральні основи діяльності Концептуальні засади реформування місцевих органів виконавчої влади". Ксюшка (Контрольная)
"Терміни з метеорології та гідрології". Ксюшка (Другое)
"Типові технології мереж". Ксюшка (Контрольная)
"Українська національна революція середини ХVІІ ст. та відновлення державності українського народу". Ксюшка (Контрольная)
"Управление и работа менеджера". Ксюшка (Другое)
"Управление использованием оборотного капитала предприятия". Ксюшка (Диплом)
"Управление ресурсами компьютера с помощью программы Проводник". Ксюшка (Реферат)
"УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ". Ксюшка (Контрольная)
"Управління чергами". Ксюшка (Курсовой)
"ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ". Ксюшка (Контрольная)
"Форми і методи наукового пізнання". Ксюшка (Реферат)
"Форми та особливості лізингового фінансування". Ксюшка (Контрольная)
"ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА". Ксюшка (Курсовой)
"Шлях до соціальної роботи". Ксюшка (Реферат)


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов