Вы живете в:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Діловодство


Автобіографія
Автобіографія, стилі її написання
Акт передачі матеріальних цінностей
Види ділових повідомлень
Види документів
Все про мову ділових паперів
Граматична форма ділових документів
Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності
Ділові папери
Діловодство як функція управління
Довідково-інформаційна документація
Договори
Документ. Його матеріальна основа
Документація довідково-інформаційна
Документи і документування
Документи по особовому складу
Документообіг
Документообіг в діяльності ОВС
Документування діяльності по кадрах
Документування організаційно-розпорядчої діяльності
Етикет ділового листування
Загальні вимоги до організації діловодства в установі
Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції
Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Класифікація документів
Загальні правила оформлення службових документів
Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу
Зразковий статут ТзОВ
Кадрове діловодство
Коротка історія книги
Логічна послідовність документів, протокол, бесіда
Мова і стиль службових документів
Організаційні і розпорядчі документи
Організаційні і розпорядчі документи (ІІ частина)
Організаційно розпорядчі документи
Організація документообігу на підприємстві
Організація роботи з документами
Основні вимоги до оформлення документів
Основні моменти протоколу
Основні ознаки офіційно-ділового стилю
Особливості створення документів
Поняття і завдання діловодства
Порядок оформлення платіжної відомості
Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв
Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях
Реквізити ділових паперів
Реквізити документів
Розмови по телефону
Розписка
Складання й оформлення службових документів
Складання та оформлення довідково-інформаційних документів
Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві
Слова з літерою Ґ
Службові листи
Стилі сучасної української літературної мови
Стилі сучасної української літературної мови
Телеграма
Типи паперів і знищувачі паперів
Трудові книжки
Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену
Уніфікація і стандартизація управлінських документів
Усне ділове мовлення. Види усного спілкування
Установчий договір
Установчий договір ЗАТ
Установчий договір про створення асоціації
Ухвала підприємства
Характеристика
Чи люблять українці говорити компліменти
Числівники в діловому мовленні


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов