Вы живете в:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Державне регулювання


Адміністративні методи нетарифного регулювання
Адміністративно-правовий режим державного контролю
Акти державного управління
АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Аналiз закону про мiсцеве самоврядування. Роберт агранофф
Аналіз місцевого бюджету
Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі
Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем
Бюджетна класифікація України
Бюджетна система України
Бюджетне фінансування житлового господарства
Бюджетний дефіцит і державний борг
Бюджетний устрій та бюджетна система України
Вади ринкового саморегулювання
Верховна Рада України
Видатки бюджету
Видатки бюджету на культурно-просвітницькі установи
Видатки бюджету України
Виконання бюджетів
Вищі органи демократичної держави
Глава держави в зарубіжних країнах
Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
Гуманітарні аспекти інформаційної безпеки
Депутати місцевої ради
Держава у політичній системі
Держава як інститут у політичній системі суспільства
Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання
Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси
Державна контрольно – ревезійна служба в Україні
Державна полiтика i мiсцеве самоврядування
Державна служба та її особливості
Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
Державне програмно-цільове планування
Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
Державне регулювання зовнішньої торгівлі
Державне регулювання інвестиційної діяльності
Державне регулювання кредитно-грошової системи
Державне регулювання обслуговування та споживання населення
Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідність і сутність
Державне регулювання розвитку АПК
Державне регулювання розвитку окремих сфер господарської діяльності
Державне регулювання соціальних процесів
Державне регулювання та стимулювання НТП та інноваційних процесів
Державне регулювання цін в Україні
Державні символи
Доходи бюджету України
Загальна характеристика ЗЕД в Україні
Індикативне планування
Кадри для служб соціальної допомоги населенню
Класифікація держав за їхньою формою
Комісійно-посередницькі банківські операції
Конституція - як захист інтересів держави та її громадян
Конституція, її місце і значення
Куди прямує реформа влади в Українi
Мiсцеве самоврядування в Українi пiсля прийняття нової Конституцiї України
Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї
Мiсцеве самоврядування. Робоча група Парламент - Уряд - мiсцеве самоврядування
Макроекономічне прогрозування
Методи державного регулювання
Методи державного регулювання економіки
Місцеве самоврядування в Україні
Місцеві органи самоврядування
Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi
Об'єктивна необхідність і сутність макроекономічного регулювання ринку
Органи спеціального державного управління в галузі екології
Організація митного контролю
Основні методи боротьби з інфляцією
Основні методи та інструменти державного регулювання
Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля
Основні теорії виникнення теорії держави і права
Особливості податкової системи Франції
Парламентськi комiсiї
Планування соціально-економічного розвитку країни
Плата за землю
Податкова політика
Податкова політика у регулюванні економічного зростання
Податкове регулювання
Податкові надходження
Поняття, сутність та походження держави
Походження та сутність держави
Предмет та методологія теорії держави і права
Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв
Президент у механізмі здійснення державної влади
Природа Конституції та її дотримання
Проблема стосункiв законодавчої влади з громадськiстю
Проблеми забезпечення законності в державному управлінні
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Регіональна екон. політика держави
Регіональна економічна політика держави
Регулювання ЗЕД в Україні
Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року
Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету
Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації
Самоврядування в Україні
Санітарно-харчове законодавство і організація санітарно-харчового нагляду
Система пенсійного забезпечення в Україні
Система цивільного права України
Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування
Соціальний захист населення в Україні
Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні
Структура місцевих бюджетів
Сутність державного регулювання економіки
Фінансово-бюджетне регулювання
Фінансування освіти та культурно-освітніх закладів
Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою
Форма держави. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні
Форми держави в зарубіжних країнах
Форми державного правління
Формування місцевих бюджетів України
Функції держави


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов