Любовь живет:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Економічні теми


Амортизація основних засобів
Аналіз прямих витрат
Аналіз та прогнозування японської господарської системи
Безробіття трудових ресурсів в Україні
Валовий внутрішній продукт
Вартість втрачених можливостей
Глобальні проблеми міжнародної економіки
Господарство в умовах формування і зміцнення командно-адміністративної системи
Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки
Державне регулювання цін та інфляції
Джерела фінансування проектів
Довгі хвилі в економіці
Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві
Договори ЗЕД. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів
Е.Бем-Баверк про категорію вартості і принцип усування корисності
Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини
Економіка Болівії
Економіка Дніпропетровської області
Економіка і суспільний розвиток
Економіка Канади
Економіка Латинської Америки
Економіка праці
Економіка праці й соціально-трудові відносини
Економіка природокористування
Економіка Східної Європи
Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами
Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання
Економічна безпека України
Економічна історія як наука
Економічна роль держави
Економічна ситуація в Україні
Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей
Економічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю
Економічна сутність та види реальних інвестицій
Економічна сутність та види реальних інвестицій. Поняття, види та оцінка інвестиційних ризиків
Економічне зростання
Економічний аналіз
Економічний аналіз
Економічний аналіз інвестиційного проекту
Економічний контроль в Україні
Економічний ринок
Економічний ріст
Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст
Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни
Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст
Економічні дискусії 20-30-х pp
Економічні основи соціальної політики
Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах
Економічні реформи в Україні для виходу з кризи
Економічні ризики та методи їх вимірювання
Експорт і імпорт
Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу
Знос основних засобів, його види
Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій
Інвестиційна діяльність
Інвестиційні ризики та їх оцінка
Індексація та дезінфляція
Інституційний аналіз економічного проекту
Інтегральна ефективна діяльність
Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Інфляція в Україні та шляхи її усунення
Інфляція та антимонопольна політика
Інфляція, суть, суспільні витрати та антиінфляційні заходи
Інформаційне забезпечення діяльності фірми
Історія України на початку ХХ ст
Кадровий потенціал
Канали товароруху
Комп’ютерна економетрія
Контрольна робота Інвестеційний менеджмент
Кредит у ринковій економіці
Логістика товарно-матеріальних запасів
Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)
Методологія економічного аналізу
Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях
Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості
Міжнародне пряме та портфельне інвестування
Міжнародні валютно-фінансові операції
Місце і роль теорій граничності в розвитку економічної науки
Модернізація економіки України в умовах глобалізації
Науково-технічні зв'язки
Необхідність та методи антимонопольного регулювання
Неокласична модель інвестицій і q Тобіна
Обґрунтування доцільності інвестування
Об’єкти аудиторської діяльності. Аудиторський висновок
Основи стандартизації та сертифікації
Основні знижки до ціни
Основні напрямки іноземного інвестування
Основні правила класифікації товарів
Особливості міжнародної торгівлі послугами
Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні
Особливості сучасного економічного розвитку західно-європейських держав
Підприємство, види підприємств
Плаваючі та фіксовані валютні курси
План Маршала
Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику
Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику
Погляди П.Буагільбера як теоретичне відображення формування у Франції системи товарного господарства
ПОНЯТТЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОЦІНКИ.
Правовий статус господарських товариств
Регулювання міжнародної економічної діяльності
Реформа 1965 року: сутність і наслідки
Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні
Ринкова економіка
Різновиди цін для виробника
Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку
Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві
Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах
Стан економіки України в другій половині 80-х років
Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України
Статистика чисельності, складу та руху населення
Суспільство як система економічного взаємообміну
Сутність поняття економіка
Сутність селянського господарства
Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності
Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.
Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів
Тіньові капітали. Джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання
Торговельний капітал и торгівля
Трудова еміграція та імміграція
Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку
Україна в світових інтеграційних процесах
Україна на шляху до Світової організації торгівлі
Україна на шляху творення національної економіки (1991- початок 1994 р.)
Фінансовий аналіз економічного проекту
Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
Фінансові регулятори ринкової економіки
Фінансування охорони праці
Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
Фондові біржі, НАФТА
Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України
Центральний банк і монетарна політика
Центральний підприємницький ремесловий реєстр
Ціна - її суть та процес формування...
Ціна, її види та структура
Цінність грошей у часі
Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Австрії
Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні
Чинники економічного зростання
Чистий продукт та його структура
Якби я став міністром економіки, я б у першу чергу…


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов