Я:
Результат
Архив

Главная / Рефераты / Економічні теми / Економічний ріст


Економічний ріст - Економічні теми - Скачать бесплатно


Економічний ріст

визначається і вимірюється:

Збільшенням реального ВНП і ЧНП (ЧНП = ВНП - амортвідрахування), за деякий період часу.

Збільшенням реального ВНП або ЧНП на душу населення за деякий період часу.

Використовуються два способи наприклад:

ВНП Індії майже на 70% перевершує ВНП Швейцарії, але рівень життя в Індії більше, ніж у 60 раз нижчий від Швейцарії.

Економічний ріс вимірюється річними темпами росту в %.

Наприклад:

Реальний ВНП = 200 млрд. $ у минулому році, 210 млрд. – у цьому році.

Темпи росту =

Джерела

Значення

економічного росту

- кількість і якість природних ресурсів

- об’єм основного капіталу (С)

- кількість і якість трудових ресурсів (V)

- підвищує рівень життя

- задовольняє нові потреби

- вирішує соціально-економічні завдання

- дає можливість боротись з бідністю, хворобами, з забрудненням навколишнього середовища

- допомагає досліджувати економічні завдання

Номінальний і реальний ВНП

Величина ВНП залежить від:

кількості виробленої продукції,

інфляції і дефляції.

З цієї метою проводиться його коректування через індекс цін

Показник ВНП, який виражає текучі ціни і нескоректований називається

номінальний

Показник ВНП скоректований з урахування інфляції (підвищення цін) або дефляції (зниження цін) називається

реальний

Реальний ВНП =

Індекс цін =

Реальний ВНП дає характеристику економіці

- у ВНП не входять нериночні і тіньові операції,

зміну фонду вільного часу

покращення якості продукції

екологічні наслідки виробництва

склад і розподіл ВНП

Державне регулювання економікою.

Через:

Міністерства

Податки

Грошово-кредитну систему

Бюджет

Ціни

Умовами праці, оплати, трудові відношення

Соціальні заходи

Охорону і відтворення навколишнього середовища.

Думка економічного заходу про держрегулювання економікою.

Кейнс

Самуельсон

Гелбрейт

Фрідмен

Необхідність державного втручання через:

- розвиток держсектора,

- централізацію і націоналізацію

- ослаблення ролі приватного підприємництва і ринкових відносин

- постійне регулювання через економічні векселі

Необхідність держрегулювання, щоб “не згасало” ринкове господарство

- контроль економіки через ресурси,

- держспоживання через закази і закупки,

- державне соціальне забезпечення і соціальний захист

Необхідність відмови від надмірної централізації.

- закупка продукції для потреб держави,

- розробка програм

- розвиток фундаментальних наук

- підготовка спеціалістів.

Виступає за розвиток вільного ринкового підприємництва

Економіка повинна спиратися на:

- стабільних грошах

- стійкість грошового обігу

- твердій валюті вільному обміні у світовій валютній системі

- держкерівництво освітою, охороною здоров'я, культурою і ін.

Методи керівництва економікою:

Організаційно-розпорядчий, побудований на примусі через накази, директиви, команди. йому практично не характерний лібералізм і демократизм.

Економічного заохочення, стимулювання, характерний для самоуправління. Тут вплив з боку, проявлений у формі стимулів (преміювання, нагородження, надання пільг і ін).

Соціально-психологічні – переконання, морального впливу на психологію людей.

Види керівництва.

Економічний аналіз

Прогнозування

Планування

Економічне програмування

Організація – координація дій

Формування організаційних структур керівництва

Оперативне регулювання

Облік

Статистика

Контроль.

Монетаризм

→ довгострокова грошово-кредитна політика для стабілізації грошового обороту (Лідер монеторизму – М.Фрідмен)

Монетаризм – політика оздоровлення економіки і боротьби з інфляцією шляхом:

обмеженість втручання держави в господарську діяльність

створення умов для підприємницької діяльності і бізнесу

різке скорочення оподаткування (35-37%)

зменшення держвитрат на соціальні потреби

строге регулювання темпами приросту грошової маси (3-5%).

Кейнсіанство

→ теорія державно-монополітичної економіки, метою якої є:

підтримка попиту

підтримка зайнятості

обмеження заробітної плати

обмеження інфляційної і циклічної податкової політики

розвиток державного сектора економіки і ослаблення підприємництва і ринкових відносин.

Теорія Кейнса направлена на економіку, яка мала застійний характер і була розрахована на короткий період.

Населення – головна частина економіки

Природа – джерело ресурсів економіки

ЗВ – засоби виробництва

ПС- предмети споживання

З – знання, як особливий економічний ресурс, духовні, інтелектуальні цінності, інформація

Економічний продукт – все те, що створюється економікою і в економіці.

Продукція – матеріально-речовий і інформаційний продукт, створений у процесі виробництва

Товар – продукт для купівлі і продажі, підлягає обліку на другий продукт або на гроші

Роботи – виготовлення, обробка, переміщення продукту, будівництво, ремонт, уборка) продукт або гроші

Послуги -Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов