17.06 13:28Кайли Миноуг боится покушения в Москве[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 13:26Агутин завязал[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 13:24Малолетний фетишист похитил белье «Блестящей»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 12:34У Дайнеко в Зальцбурге украли телефон[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 12:27Рудковская провела ночь с Машковы (ФОТО)[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 12:22Пугачеву не смогли пристигнуть к «Красной стреле»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 11:51Автор "Крепкого орешка" экранизирует "Gears of War"[Film.Ru]
17.06 11:33Подругу Гарри Поттера выбрали представлять аромат от Chanel[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 11:31Линдсей Лохан заключила сделку по продаже леггинсов (ФОТО)[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
17.06 11:23Мэрайя Кери: свадьбы не будет?[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
Вы:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Економічні теми / Особливості міжнародної торгівлі послугами


Особливості міжнародної торгівлі послугами - Економічні теми - Скачать бесплатно


Поняття , види міжнародних послуг та їх класифікація.

Послуга – це цілеспрямована дія економічного змісту, результат якої виражається в термінах споживання вартості та проявляється як задоволення конкретної потреби людини.

Міжнародна природа послуги проявляється, або в безпосередньо міжнародному її характері, або в різноманітних економічних наслідках певної комерційної акції, які можуть бути пов’язані з виникненням різного роду зобов’язань або перспектив щодо подальшого співробітництва різно-національних контрагентів.

Специфіку окремих видів послуг визначає характер учасників ринку послуг і порядок їх взаємодії, технологія надання послуг та їх природа і мета. Інакше кажучи, об’єктивними критеріями класифікації послуг є характер їх учасників і факторів, а саме:

суб’єктів послуг;

предметів і об’єктів послуг;

взаємин між учасниками ринку послуг;

механізм реалізації послуг.

Міжнародні послуги згідно з критеріями наявності чи відсутності зв’язку з товарною торгівлею та рухом капіталів і процесами виробничого кооперування, можна класифікувати таким чином:

послуги, які пов’язані з торгівлею; - транспортні послуги, технічне обслуговування, страхування та ін;

послуги, які пов’язані з інвестиціями та виробничою кооперацією, - передавання технологій, готельні , професійні послуги та ін.;

послуги, які водночас пов’язані із інвестиціями та виробничою кооперацією, і з торгівлею, - зв’язок, будівництво, обслуговування виробничого обладнання;

послуги, які мають автономний характер, - інформаційні послуги, особисті, культурні, рекреаційні послуги та ін.

Відповідно до власного загального класифікаційного підходу Світовий банк виділяє такі послуги:

факторні послуги (Factor services), які пов’язані з рухом капіталів, робочої сили й інших компонентів та інструменті виробничого процесу;

не факторні послуги (non-factor services),які мають нефінансовий1 характер. Це транспортні, туристичні та інші не фінансові послуги.

Згідно з власними класифікаційними критеріями МВФ виділяє такі види послуг:

морські перевезення;

інші види транспортних послуг;

подорожі;

інші приватні послуги та інші офіційні послуги.

Згідно з підходом, який прийнято ЮНКТАД (організація з торгівлі та розвитку), виділяють вісім послуг:

фінансові;

зв’язку;

будівельні та проектно-конструкторські;

транспортні;

професійні та ділові (юридичні, медичні тощо)

комерційні;

туристичні;

аудіовузельні (теле-, відео-кінематографічні)

Серед усіх видів міжнародних послуг виділимо ті з них, які визначають сутність природи господарської діяльності певної фірми або відповідної галузі, і ті, які репрезентують лише окремі види господарської активності бізнесових структур.

У системі міжнародної торгівлі послугами можна виділити такі два блоки: структурно-галузеві компоненти та виробничо-комерційні операції. Структурно-галузеві компоненти системи міжнародної торгівлі послугами це є – інформаційні послуги як динамізуючий фактор міжнародної економічної діяльності; - міжнародні транспортні послуги; - міжнародний туризм; - банківсько-страхувальні послуги.

Виробничо-комерційні послуги операцій, які входять до системи міжнародної торг7івлі послугами - це:

- лізинг;

франчайзинг;

інжиніринг;

ліцензійний обмін;

міжнародні орендні операції.

Послуги є водночас і предметом, який торгується на світовому ринку, і його потужним динамізатором, фактором, який дедалі більше визначає його параметри, тенденції і навіть характер процесів глобалізації.

На послуги припадає близько 2/3 світового валового продукту, причому в ряді провідних ринкових країн цей показник значно більший і перевищує 70%,80%.

Структура розподілу зайнятих за секторами економіками України:

сфера послуг 40%

промислова сфера 31%

будівництво 9%

сільське господарство 20%

Незважаючи на те з 2000 року у вітчизняній економіці спостерігається позитивна динаміка зростання зайнятості у сфері послуг, поки що участь України у торгівлі послугами значною мірою зводиться до “надання в послугу своєї території” для транзиту російських енергоносіїв ( тому найбільша частка української торгівлі послугами припадає на РФ)

Згідно з класифікацією ГАТТ/СОТ у світі у сфері обігу використовується понад 600 видів послуг.(Генеральна угода з тарифів і торгівлі(ГАТТ), яка отримала назву Світової організації торгівлі (СОТ) і тепер називається ГАТТ/СОТ)

Отже, існує міжнародний ( світовий) ринок послуг – диверсифікована система спеціалізованих ринків послуг, участь у функціонуванні якої у той чи інший спосіб беруть усі країни. Ця система динамічно розвивається відповідно до тенденцій НТП і сама є прискорювачем темпів розвитку й причиною диверсифікації форм міжнародних економічних відносин. Головними “ макрогравцями” на світовому ринку послуг є традиційні лідери світової економіки останніх десятиліть і навіть століть. Це США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія, Франція, Нідерланди. Ці ж самі індустріально розвинені країни як найбільш забезпечені з фінансового погляду, а також Китай та Індія, завдячуючи своїм розмірам, є і провідними імпортерами послуг.

2.Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України.

Торгівля послугами відіграє особливу роль у міжнародній економічній діяльності України. Особливості участі України в міжнародній торгівлі послугами в 90-х роках 20ст. та на початку 21 ст. традиційно зумовлюється тим, що вона до певної міри компенсувала негативне сальдо загального торгівельного балансу країни, Це відбувалось завдяки наявності таких особливо важливих для торгівлі послугами переваг міжнародної економічної діяльності, як сприятливе географічне розташування ( в економічній термінології – транзитний статус), наявність відповідно до історичних традицій участі в міжнародній торгівлі розгалуженої транспортної інфраструктури рухомого складу. Цей транспортний потенціал , навіть з урахуванням його кризового стану на зламі століть, може, порівняно з переважною частиною економіки, розглядатись як достатньо потужне джерело валютних надходжень. Отже, можна відзначити, що позитивним явищем для України є порівняно значний розвиток сфери послуг. У послуг як виду економічної діяльності є низка об’єктивних переваг, які мають велике значення для трансформаційної економіки України.

Так, інвестиції, взагалі кошти, які вкладаються у сферу послуг, мають, як правило порівняно невеликий термін окупності. Швидкий обіг капіталу в певній сфері чи галузі є важливим чинником розвитку для дефіцитної економіки. Подібний сектор економіки, яким, власне, і є сфера обігу, сам по собі може стати рушійною силою її розвитку. Відносно менші обсяги капіталу, що потрібні для організації виробництва, означають більші можливості для бізнесу, створення робочих місць.

Але структура сфери послуг, яка бере участь у міжнародному співробітництві є дещо гіпертрофованою . На транспортні послуги припадає –85% ,зокрема на трубопровідний транспорт –67% (Н-д: для Росії, Європейського Союзу транспортні послуги становлять ¼ від загального показника експорту послуг). Водночас рівень експорту ділових, туристичних послуг, а тим більше послуг інформаційних та таких, що пов’язані з докладанням висококваліфікованих виробничих зусиль, не відповідає потенціалу України.

З метою оптимізації національного механізму регулювання участі України в роботі міжнародного ринку послуг необхідне комплексне узгодження цілей розвитку окремих галузей і структурних підрозділів економіки й міжнародних зобов’язань держави, її очікувань від інших держав щодо їх процедур регулювання. торгівлі з нашою країною.

Зважаючи на “між народність проблеми” слід забезпечити виконання таких двох послідовних завдань:

визначити ключові технологічні та наукомісткі галузі, а також “чутливі” сектори у сфері послуг, які потребують тимчасових заходів прямої та опосередкованої підтримки;

визначити перелік тих видів виробництв, які Україні не доцільно включати в перелік міжнародно-погоджених зобов’язань і стосовно яких доцільно застосовувати вилучення з режиму найбільшого сприяння, дво- та багатосторонніх угод та забезпечити відповідні обмеження в торгівлі.

Засоби впливу для регулювання торгівлі послугами інституційні ( заборони відкриття певних комерційних установ, н-д відкриття філій і представництв як іноземних виробників з ремонту техніки, заборона купівлі нерухомості, обмеження професійного характеру, н-д збільшення норми резервування для банківсько-кредитних установ)

„Класичний” засіб протекціонізму в міжнародній торгівлі послугами – використання податків, додаткових пільг, знижок та вилучення із системи оподаткування ( стосовно об’єктів захисту – національних підприємств, що надають послуги). Субсидії та інші виплати національним продуцентам послуг.

Інжиніринг – це комплекс інженерно-консультаційних послуг, які пов’язані зі створенням об’єктів промислового та сільського господарства, а також забезпеченням діяльності підприємств за широким спектром цілей їх маркетингової діяльності.

Інжиніринг – надання технологічних знань, проведення технічних робіт, консультування „на місці подій” з метою оптимізації виробничо-комерційної діяльності.

Франчайзинг – надання великою, „материнською”, фірмою права дрібній фірмі права вести виробничо-підприємницьку діяльність під її опікуванням відповідного обладнання, права користування „маркою”, „брендом” материнської структури , визначенням параметрів збутової діяльності.

Ліцензійний обмін – власник винаходу або технічних знань надає іншій стороні дозвіл на використання в певних межах своїх прав на технологію.

Реалізація патентних угод – у міжнародному співробітництві, коли власник патенту поступається правилами на використання винаходу покупцеві патенту.

Лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізенгодавцем у виключне користування на визначений строк лізинг одержувачу майна, що є власністю лізинго давця або придбається ним у власність за дорученням і погодженням з лізенгоодержувачем у відповідного продавця майна за умови сплати лізенгоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Міжнародний лізинг – це договір лізингі, що здійснюється суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Поширені види послуг на міжнародних ринках є ;

Консалтингові послуги – консультування виробників, продавців та покупців з питань економічної діяльності підприємства, фірми та організації. Надаються консалтинговими фірмами, які здійснюють дослідження та прогнозування ринку, оцінюють експортно-імпортні операції, розробляють техніко-економічне обґрунтування на об’єкти міжнародного співробітництва та створення СП, проводять комплексне маркетингове дослідження та розроблення маркетингових програм, розробляють експортні стратегії на конкурентних ринках тощо.

Факторинг – (англ.- агент, посередник) – вид фінансових послуг, які комерційні банки, їх дочірні фірми надають дрібним і середнім фірмам (клієнтам), що передають своє право отримання боргу фактор-фірмам. Така фірма купує у клієнтів право на вилучення боргів і частково (від 70 до 90%) оплачує їх вимоги до боржників ще до настання терміну сплати боргу. Решту боргу, крім відсотків, клієнтам повертають після погашення боржником усього боргу. Це прискорює отримання боргів клієнтами. За цю послугу клієнти виплачують певний відсоток.Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов