Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (141)
4. patr1cia@i.ua (45)


Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Трудове право України


Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства
Доплати і надбавки
Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
Колективний договір і колективні угоди
Колективні трудові спори
Лекції по трудовому праву України
Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові
Міжгалузеві та галузеві принципи трудового права
Міжнародно-правове регулювання праці
Нормування праці
Облік робочого часу
Організація оплати праці на підприємствах
Організація охорони здоров'я та працездатності працівників на підприємстві
Основні трудові обов'язки сторін трудового договору
Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю
Підприємницька діяльність, її принципи та умови здійснення. Поняття відповідальності в господарському праві
Підстава та умови матеріальної відповідальності
Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі
Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти
Поняття безробітного. Правовий статус безробітного
Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
Поняття і значення основних принципів трудового права
Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення
Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування
Поняття та види робочого часу
Поняття та види часу відпочинку
Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
Поняття та класифікація суб'єктів трудового права
Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері
Порядок укладення трудового договору
Право працівника на оплату праці та його захист
Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
Правове і нормативне регулювання охорони праці
Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері
Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин
Правові питання організації виробничого навчання
Працівники як суб'єкти трудового права
Предмет трудового права
Преміювання працівників
Припинення трудового договору
Продуктивність праці та кваліфікація працівника, правовий аспект
Система трудового права і система трудового законодавства
Системи оплати праці
Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика
Спеціальні правила охорони здоров'я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах
Сторони трудового договору
Сфери регулювання оплати праці
Тарифна система
Трудова правосуб'єктність власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи
Трудова правосуб'єктність підприємства, установи, організації
Трудове право
Трудовий договір найму житла
Трудові колективи та їх правовий статус
Трудові спори
Функції трудового права


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов