Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверияСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Діловодство / Типи паперів і знищувачі паперів


Типи паперів і знищувачі паперів - Діловодство - Скачать бесплатно


УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

про створення асоціації

1 .Організації-засновники:

1.1.____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок) 1.2.______________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

І.3.____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

діючи відповідно до законодавства з метою__________________________________________

(зміст мети діяльності асоціації)

домовились створити на добровільних засадах асоціацію ______________________________

(назва асоціації)

2. Для розв'язання цього завдання асоціація здійснює: 2.1.______________________________________________________________________________ (основні напрями діяльності)

2.2.____________________________________________________________________________

3. Членами асоціації можуть бути___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(зазначити хто і розмір внеску)

4. Для правного оформлення створення і діяльності асоціації створюється група по розробці Статуту асоціації і самої асо­ціації.

Перша модель:

а) члени асоціації зобов'язуються виконувати певні від­рахування від свого прибутку або передавати грошові кошти у твердо фіксованій сумі, у тому числі і громадяни, протягом певного часу або щорічно. Ці кошти надходять у розпоряд­ження асоціації;

б) асоціація використовує кошти, що надходять, на розсуд загальних зборів членів асоціації, але оперативно самостійно (Рада асоціації), у свою чергу асоціація бере на себе обов'язки консультування, організації реклами, правних зв'язків, під­готування необхідної інформації, тобто її обов'язки не пов'я­зані з майновим внеском. Друга модель:

а) члени асоціації зобов'язуються виконувати певний вне­сок і передають асоціації повноваження у соціально-культур­ній і управлінській сфері: пошук підрядчика, фахівців, виступ від імені члена асоціації у договорі або суперечці, для чого буде потрібно спеціальне доручення;

б) асоціація зобов'язана здійснювати передані їй повнова­ження сумлінно і несе відповідальність за їх виконання перед членами асоціації, у тому числі і майнову, якщо з її провини заподіяно шкоди, і т. ін. Третя модель:

а) члени асоціації виконують певні відрахування як у виг­ляді грошових сум, так і у вигляді лімітів, фондів, які переда­ються асоціації для виробничої або іншої діяльності, що при­носить прибуток, частину якого асоціація залишає у своєму розпорядженні, а частину виплачує членові асоціації;

б) асоціація зобов'язується використовувати передані їй лі­міти і кошти у відповідності до їх цільового призначення, ра­ціонально й ефективно і гарантує виплату прибутку в розмірі (або твердо фіксованим, або від отриманого прибутку).

5. Усі члени асоціації мають рівні права на участь в управ­лінні справами асоціації і несуть однакову відповідальність за стан справ асоціації.

6. Асоціація вважається створеною з моменту реєстрації схваленого усіма засновниками Статуту асоціації.Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта