Какая из вечных ценностей самая быстротечная:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтовСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Економічні теми / Економіка праці й соціально-трудові відносини


Економіка праці й соціально-трудові відносини - Економічні теми - Скачать бесплатно


1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Е 6-3

Перестан. риштуван.

Теслярі

1м.кв.

132,2

0,12

0,081

15,864

10,7082

Т2 п5б

в межах поверха

4розр – 1

2розр - 1

9

Е 6-3

Перестан. риштуван.

Теслярі

1м.кв.

396,6

0,16

0,108

63,456

42,8328

Т2 п7б

з перенес. на наступ. поверх

4розр – 1

2розр - 1

Разом по розділу Б

100,472

67,8186

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В. Транспортні роботи

10

Е 1-19

Перенесення на

Підсобні

7

1,2

0,708

8,4

4,956

п2а

Перші 10 м.

робітники

11

Е 1-19

Додавати на наступні

Підсобні

14

0,39

0,23

5,46

3,22

п2б

10 м.

робітники

Разом по розділу В

13,86

8,176

Разом по калькуляції

305

215*12=2580


Затверджую

Головний інженер

2006р.

Акордний наряд №1 від 2006р.

за відрядно – преміальною системою оплати

Назва об’єкту Шифр

Бригада табельний номер

Бригадир

Стадія розрахунку

Дата видачі наряду

Кількість чоловік в бригаді

Дата початку робіт

Дата закінчення робіт

Нормативна трудомісткість, л.-год. (А)

Фактичні витрати часу, л.-год. (Б)

% скорочення нормативного часу, (А-Б)/А*100

% виконання норм виробітку, (А-Б)*100

Встановлений розмір премії за кожен % скороч. Норм. Часу, %

Сума ЗП за нарядом, грн..

% премії за нарядом

Сума премії. ,грн.

Всього ЗП, грн..

Середньоденна ЗП одного робітника, грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Початкова

31.03.06

7

3.04.06

14.04.06

610

560

8,2

108,93

відм. -3

5160

24,6

1269,36

6429,36

91,85

добре -2

16,4

846,24

6006,24

85,8

задов. -1

8,2

423,12

5583,12

79,76

Завершальна

7

3.04.06

13.04.06

610

504

17,38

121,03

добре -2

5160

34,76

1793,62

6953,62

99,34


Висновок

Виконавши курсову роботу я досяг поставленої мети в даній роботі. А саме:

1. Закріпив здобуті при вивченні дисципліни теоретичні знання практичними розрахунками;

2. Виробив в собі вміння узагальнювати отримані результати;

3. Вивчив та навчився користуватися методами нормування праці та обчислення заробітку бригади, методами нормування витрат матеріальних ресурсів;

4. На практичному досвіді оволодів навичками розроблення технічно обґрунтованої місцевої норми;

5. Склав виробничу калькуляцію і дізнався правилам виписування нарядів на підрядні роботи;

6. Використав та закріпив систему методів розподілення заробітку серед робітників при бригадній формі організації праці.

Список використаної літератури

Закони про працю: Збірник / Укл. А.А. Підпалий. - Київ, 1997.

ЕНИР. Общая часть. Сборники Е1, Е3, Е6, Е8- М.: Прейскурантиздат, 1987.

Практикум по экономике, организации и нормированию труда: Уч. пособие для студ. вузов /Под ред. Г.Р. Погосяна, Л.И. Жукова. - М.:Экономика,1991.

Музыка А.В., Агеев В.И. Справочник инженера по организации и нормированию труда в строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1990.

Жуков Л.И., Горшков В.В. Справочное пособие по труду и зарплате. – М.: Финансы и статистика, 1990.

Погорелов Н.И. Нормирование труда в промышленности. – Харьков: Основа, 1991.

Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. - М.:Экономика,1988.

Петров И.А., Ефремов С.А., Каширин Н.В. Техническое нормирование и сметное дело в строительстве. - М.,1972.

Экономика труда: Учеб. для вузов / Под ред. Г.Р.Погосяна, Л.И.Жукова. -М.: Экономика, 1991.

Драченко Б.Ф., Ерисова Л.Г., Горбенко П.Г. Технология строительного производства.-- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Агропромиздат,1990.

Технология строительства сельских производственных зданий: Справочник /Л.Г. Ерисова, Б.И. Завалий, Н.Л. Зоценко и др.– К.:Урожай,1988.

Онищенко А.Г. Отделочные работы в строительстве: Учеб. пособие для вузов по спец.; Пром. и гражд. строит. - М.: Высшая школа,1989.

Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1999.

Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. - К.: Знання-Прес, 2000.

Завіновська Г. Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ, 2000.

Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч.- метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003.

Тимош І. М. Економіка праці: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2001.

Методичні вказівки до оформлення навчальних текстових матеріалів у вигляді курсових і дипломних робіт, звітів, рефератів для студентів спеціальності 7.050107/ Укл. В.А.Оченаш, – Полтава: ПДТУ, 2001. – 27 с.

назад |  5 | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта