Вы:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтовСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Економічні теми / Економіка праці й соціально-трудові відносини


Економіка праці й соціально-трудові відносини - Економічні теми - Скачать бесплатно


windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4,5

4,5

(1.7) (1.8)

Елемент №4 Перестановка інвентарних столиків Таблиця 1.8

Вимірник: кв.м

Показники

Спостереження

Разом

3

4

8

Загальні витрати часу, люд.-хв.

18

25

27

70

Обсяг виконаних робіт (вимірник)

23

31

34

88

Витрати часу на вимірник елемента, люд.-хв

0,7826086

0,8064516

0,7941176

0,7954545

(1.9) (1.10)

Елемент №5 Прибирання сміття після вирівнювання Таблиця 1.9

Вимірник: кв.м

Показники

Спостереження

Разом

3

4

8

Загальні витрати часу, люд.-хв.

31

43

47

121

Обсяг виконаних робіт (вимірник)

18

25

27

70

Витрати часу на вимірник елемента, люд.-хв

1,72

1,72

1,74

1,73

(1.11) (1.12)

Проектування часу на підготовчо – завершальну роботу

В результаті спостережень було виявлено витрати часу в розмірі 114 л.-хв., що склало 4,88 %. Для розрахунку повної норми часу додатковий час на ПЗР прийняти в розмірах відповідно до „Нормативів на ПЗР та відпочинок для проектування норм праці в будівництві“ у % від оперативного часу ( для цегляної кладки – 4%).

Проектування часу на технологічні перерви

Такі витрати не виявлені

Проектування часу на відпочинок та особисті потреби

В результаті спостережень було виявлено витрати часу на відпочинок 320 л.-хв., що склало 13,72 %. Час на відпочинок і особисті потреби проектується в обсязі, що відповідає „Нормативам на ПЗР та відпочинок для проектування норм праці в будівництві “ у % від оперативного часу ( для цегляної кладки – 12%).

Синтез норм

Розрахунки виконуються у формі таблиці 9 за результатами проектування витрат робочого часу за елементами виробничого процесу.

Таблиця 1.11

Назва елемента

Вимірник елемента

Витрати часу на вимірник елемента

Коефіцієнт переходу на головний вимірник процесу

Проектні витрати часу на головний вимірник, люд.-хв.

1

2

3

4

5

6

1

Ґрунтування поверхні стелі

кв.м

70

1

70

2

Нанесення розчину із затиранням

кв.м

70

1

70

3

Оброблення лузгів та усенків

м

76

1,06

80,56

4

Перестановка інвентарних столиків

кв.м

88

1,26

110,88

5

Прибирання сміття після вирівнювання

кв.м

70

1

70

Разом

374

5,32

401,44

Проектування повної норми на виробничий процес

Повна норма часу визначається за формулою :

, люд.-год., де

норма часу на оперативну роботу, люд.-хв.

ПЗР – витрати часу на підготовчо – завершальну роботу, %

Т – витрати часу на технологічні потреби, %

В – витрати часу на відпочинок та особисті потреби, %

1,5 люд.-хв.

Відрядна розцінка обчислюється за формулою :

, грн.., де

- середня годинна тарифна ставка розряду робітника, який виконує виробничий процес, грн..

грн.

Таблиця 12

№ з/п

Показники

За ЕНиР

Запроектовані

1

Склад ланки

3 розряд - 2

3 розряд - 2

2

Норма часу

1,48

1,5

Розбіжність між діючою та запроектованою нормами часу, що розраховується за формулою

Таким чином відхилення запроектованої норми від нормативної не перевищує 10% і становить -1,35%. Отже дану норму часу можливо запроваджувати.

Норму розробив: Чумак О.А.

Розділ 2

Розроблення норми витрат матеріалів

На початку розділу наведемо таблицю вихідних даних для виконання розрахунків норми витрат будівельних матеріалів виробничими й аналітично-розрахунковими методами.

Таблиця 2.1 Вихідні дані

№ спо-сте-режен-ня

Обсяг виконаного мурування, куб.м

Цегла, шт.

Розчин, куб.м

укладено в стіну

відходи та витрати

на 1 м.куб.

укладено в стіну

відходи та витрати

на 1 м.куб.

1

2

3

4

5

6

7

8

79

3,8

1460

6

386

0,862

0,06

0,243

80

5,6

2151

7

385

1,282

0,012

0,231

81

7,03

2487

4

354

1,659

0,006

0,237

82

5,9

2267

6

385

1,328

0,011

0,227

83

6,57

2523

6

385

1,531

0,006

0,234

84

5,84

2502

5

429

1,424

0,01

0,246

85

4,67

1794

7

386

1,06

0,07

0,242

86

5,0

1913

4

383

1,111

0,009

0,224

87

5,4

2074

4

385

1,161

0,006

0,216

88

4,4

1692

5

385

1,007

0,005

0,229

89

4,1

1575

6

384

0,947

0,004

0,231

90

4,0

1540

6

385

0,907

0,006

0,227

91

5,4

2080

3

385

1,156

0,002

0,214

92

5,9

2267

7

384

1,35

0,013

0,229

93

4,7

1805

6

384

1,063

0,009

0,226

94

7,5

2862

6

382

1,67

0,01

0,223

95

6,43

2469

3

384

1,445

0,01

0,225

96

6,77

2601

2

384

1,533

0,02

0,226

97

6,55

2515

3

384

1,372

0,003

0,209

98

6,33

2431

5

384

1,476

0,004

0,233

99

6,1

2343

3

384

1,349

0,005

0,221

Розрахунок норми витрат комбінованим методом

2.1. Виробничий метод

Розрахувавши витрати певного виду матеріалу на одиницю обсягу виконаних робіт за результатами спостережень, враховуючи відходи та втрати, розглянемо 5 спостережень; визначимо коефіцієнт стійкості ряду діленням максимального елемента на мінімальний (по витратах матеріалу на одиницю обсягу робіт).

Отже ми вибрали наступні дані, які зображені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Вихідні дані

№ спо-сте-режен-ня

Обсяг виконаного мурування, куб.м

Цегла, шт.

Розчин, куб.м

укладено в стіну

відходи та витрати

на 1 м.куб.

укладено в стіну

відходи та витрати

на 1 м.куб.

1

2

3

4

5

6

7

8

79

3,8

1460

6

386

0,862

0,06

0,243

80

5,6

2151

7

385

1,282

0,012

0,231

81

7,03

2487

4

354

1,659

0,006

0,237

84

5,84

2502

5

429

1,424

0,01

0,246

92

5,9

2267

7

384

1,35

0,013

0,229

Розрахуємо коефіцієнти стійкості:

(2.1) (2.2)

Порівняємо за таблицею 3 отриманий коефіцієнт із нормативним його значенням при даній кількості спостережень. Якщо кількість замірів, яка забезпечує необхідну точність, збігається (не перевищує) з фактичною, тоді визначається середня кількість матеріалу (його витрат) на обсяг виконаних робіт за дану кількість спостережень (як середнє арифметичне); якщо ні – то потрібно провести стільки додаткових замірів, щоб їх загальна кількість задовольняла вимоги таблиці 2.3, а тоді знайти середнє значення витрат матеріалу на одиницю обсягу робіт із кількості замірів, що розглядається.

Якщо коефіцієнт стійкості ряду перевищує значення 1,3, необхідно насамперед очистити ряд, тобто відкинути максимальний або мінімальний елементи, доповнити загальну кількість замірів до 5-ти з вихідних даних та перевірити ряд на стійкість.

Таблиця 2.3. Нормативні значення коефіцієнта стійкості

Кількість спостережень

5

8

11

18

20

Коефіцієнт стійкості ряду

цегла

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

розчин

1,07

1,08

1,09

1,1

1,2

Так як коефіцієнт стійкості перевищує вимоги, які наведені в таблиці 3, то ряд потребує очищення. Підставимо у формулу інше значення в; замість 0,226 підставимо 0,231.

(2.3)

Розрахуємо середнє значення кожного ряду:

(2.4)

(2.5)

Розрахунки виконуються окремо до кожного виду матеріалу. Середнє значення витрат є запроектованою нормою. Далі виконується порівняння одержаної норми витрат із виробничою нормою. З цією метою складається таблиця 2.4.

Таблиця 2.4 Порівняльна таблиця показників

Показники

Виробнича норма

За проектом

цегла, шт.

400

388

назад |  2  | вперед

Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта