Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Економічна теорія


Американський неолібералізм. Монетаризм
Амортизація та методи її нарахування
Базова модель 'сукупний попит – сукупна пропозиція'
Валютні ринки
Введення в курс 'Основи економічної теорії'
Введення в курс “Основи економічної теорії”
Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні
Види конкурентної боротьби і її закономірності
Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту
Винагорода за користування інтелектуальною власністю
Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах
Витрати виробництва і прибуток
Відносини власності
внутрішня торгівля
Врахування психологічного аспекту при встановленні цін на товари
Гроші в ринковій економіці
Гроші та їх функції
Грошові системи
Доходи в ринковій економіці
Еволюція економічної думки
Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм
Економічна теорія, предмет і методи вивчення
Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
Економічне вчення Д. Рікардо
Економічний ринок
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
Економічні категорії і економічні закони
Економічні системи
Ефективність міжнародного співробітництка. Укр. банківська система
Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами
Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція
Зміст економічної діяльності суспільства та її результати
Конкуренція і монополія
Конкуренція і ринок
Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми
Меркантилістська теорія
Методи кількісної оцінки економічного ризику
Методологія проектного аналізу
Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання
Міжнародний поділ праці
Монополії
Мультиплікатор Кейнса
Національна економіка
Національна кредитна система
Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки
Неокласична теорія
Нецінова конкуренція
Обмеженість виробничих ресурсів
Оптові ціни, їх різновиди
Організаційно-правові форми турфірми
Основи економічної теорії
Основні етапи розвитку економічної теорії
Основні етапи розвитку економічної теорії як науки
Основні напрями сучасної економічної теорії
Основні фактори виробництва
Особливості державної підтримкиаграрного сектора в Україні
Пакет завдань з курсу ОЕТ
Підприємництво і підприємство
Підприємство (фірма) – основна ланка економіки
Плата за природні ресурси
Поділ праці
Політична економія
Поняття відкритості економіки
Поняття і види інфляції
Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції
Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів
Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл
Попит і пропозиція. Види підприємств в Україні
Попит і пропозиція. Теорія рівноваги
Попит та економічний ресурс
Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового
Практичне значення економічної теорії
Праця, кадри та соціальний розвиток колективу
Предмет економічної теорії
Предмет і методи економічної теорії
Предмет, методи і завдання економічної статистики
Предмет, структура і функції економічної теорії
Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту
Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства
Природа ціни. Чинники, які формують ціну
Пропозиція
Ринкова система і організація підприємництва
Ринок та його місце в системі суспільного виробництва
Ринок, поняття, характеристика, види, методи визначення
Різновиди ринкових цін
Розвиток ринкової економіки в Україні
Роль іноземних інвестицій в економіці України
Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств
Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств
Системи міжнародної економіки
Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення
Структура та інфраструктура ринку
Структура факторів, які впливають на утворення цін
Сутність та причини безробіття
Сутність, принципи та функції підприємства
Суть поняття виробництва, його складові
Суть ринкової економіки та механізм її функціонування
Суть світового господарства й основні етапи його розвитку
Сучасна ринкова економіка
Товар і його властивості
Товарне виробництво
Товарне та натуральне виробництво
Товарне товариство. Товар
Товарні і фондові біржі
Трудові відносини, сутність і структура
Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку
Фірма в умовах досконалої конкуренції
Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
Фонди підприємства
Формування роздрібної ціни на ПММ
Функції ринку та форми їх реалізації
Хеджування продажу, купівлі та вигоди хеджування
Що представляє собою курс 'Основи екон.теорії'


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов