Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (277)
4. patr1cia@i.ua (45)
Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Фізика


Альберт Ейнштейн
Блискавки
Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху
Відомості про будову та принцип функціонування енергосистем
Голографічне зображення
Деякі перспективи модельних експерементів на комп'ютері для лабораторних з фізики
Динамічне підпорогове дефектоутворення у вузьких напівпровідниках А...В...
Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
Дія магнітного поля на рухомий заряд
До теорії дослідів Майкельсона і Троутона-Нобеля
Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників
Дослідження резонаторів НВУ
Дослідження стійкості в системі популяційної динаміки із запізненням
Другий закон термодинаміки та його значення
Ейнштейн Альберт
Експеремент з дослідження сплаву AqZn
Електричний струм в напівпровідниках
Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола
Електричні властивості напівпровідників
Електричні машини постійного струму
Електрони та їх роль в електричному струмі
Електростатика. Електризація. Закон Кулона
Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня
Інтерференція світла
Іскровий розряд
Методи дефектоскопії
Методи експериментального визначення швидкостей молекул
Механіка від Аристотеля до Ньютона
Напівпровідникові діоди
Нелінійні еволюційні рівняння(редукція)
Перший рубіновий лазер Теодора Меймана
Природні іонізуючі випромінювання
Пулюй І.П. (1845-1918) - фізик і електротехнік
Склад повітря
Сонце і його значення для Cонячної системи
Суперпозиція ЛКАО і псевдопотенціалу для розрахунку структури монокристалів CoW2
Сучасна модель атома
Температура. Рівняння теплового руху молекул
Температурні явища
Температурно-електрична нестійкість (ТЕН) у напівпровідникових монокристалах
Теорія металів Друде
Теплові двигуни
Теплові машини
Термодинаміка
Термодинаміка
Термодинамічні властив
Точкові і просторові групи кристалічних решіток
Транзистори
Українські вчені у фізиці
Ультразвук і інфразвук
Фізика середньовіччя
Характеристика твердого стану речовини
Юрій Васильович Кондратюк
Якобі Б.С. - винахідник першого електродвигуна


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов