Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (277)
4. patr1cia@i.ua (45)
Вселенная:
Результат
Архив

Главная / База конкурсных работ /  Работы автора Saleon


"Cоціально-правова держава як головна передумови ефективної реалізації прав людини". Saleon (Диплом)
"Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку)". Saleon (Диплом)
"Автоматизация работы экономических служб на ОАО \\"ВСЗ\\"". saleon (Диплом)
"Автоматизація господарської діяльності (на прикладі місцевого ВАТ)". Saleon (Диплом)
"Автоматизація котельні (котли ДКВР)". Saleon (Диплом)
"Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості". Saleon (Контрольная)
"Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами". Saleon (Диплом)
"Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки". Saleon (Диплом)
"Автоматизированные банковские системы". saleon (Диплом)
"Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві". Saleon (Диплом)
"Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет". Saleon (Диплом)
"Адаптація організму спотрсмена до добових біоритмів та природно-географічних чинників". Saleon (Диплом)
"Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность". saleon (Диплом)
"Адміністративне судочинство в Україні". Saleon (Диплом)
"Активные методы обучения". saleon (Диплом)
"Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України". Saleon (Диплом)
"Анализ возможностей современных педагогических технологий по формированию практических навыков профессиональной деятельности слушателей на групповых упражнениях по специальным учебным дисциплинам". saleon (Диплом)
"Анализ уровня организации молодежного досуга в сельской местности". saleon (Диплом)
"Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва". Saleon (Диплом)
"Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)". Saleon (Диплом)
"Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні". Saleon (Диплом)
"Аналіз криміногенної ситуації в Україні". Saleon (Диплом)
"Аналіз маркетингової діяльності ПП \\\\\\"Діоніс\\\\\\" на ринку електротоварів". Saleon (Диплом)
"Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби)". Saleon (Диплом)
"Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області". Saleon (Диплом)
"Аналіз прибутковості". Saleon (Диплом)
"Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР". Saleon (Диплом)
"Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд”". Saleon (Диплом)
"Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці". Saleon (Диплом)
"Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”". Saleon (Диплом)
"Аналіз фінансової звітності підприємства". Saleon (Диплом)
"Аналіз, проблеми та пропозиції щодо вдосконалення розвитку страхових послуг в Україні". Saleon (Диплом)
"Англійські неологізми". Saleon (Диплом)
"Апаратні засоби та операційна система персональних комп\\\'ютерів фірми IBM". Saleon (Диплом)
"Банківські установи на ринку фінансових послуг". Saleon (Диплом)
"Біохімія трансгенної картоплі в умовах України". Saleon (Диплом)
"Броди як адміністративний і культурний центр Львівщини, історія і сучасність". Saleon (Контрольная)
"Бухгалтерский учет и аудит расходов на оплату труда в торговой организации". saleon (Диплом)
"Бухоблік оплати праці в бюджетній установі – лікарні (Надвірнянська ЦРЛ". Saleon (Диплом)
"Валютно-розрахункові операції комерційних банків". Saleon (Диплом)
"Вексельний обіг в Україні і перспективи його розвитку". Saleon (Диплом)
"Верстати для свердління деревини". Saleon (Диплом)
"Вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики як складова частина математичної освіти школярів". Saleon (Контрольная)
"Виконавче провадження та його учасники". Saleon (Диплом)
"Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплек-сів критичного призначення". Saleon (Диплом)
"Виробничо-торговельна діяльність підприємства". Saleon (Контрольная)
"Виховання старшокласників на уроках англійської літератури в 10 класі". Saleon (Контрольная)
"Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості". Saleon (Диплом)
"Виховання учнів у науковій літературі". Saleon (Диплом)
"Вишивка. Декоративний рушник". Saleon (Диплом)
"Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації". Saleon (Диплом)
"Влаштування багатокольорових мозаїчних підлог". Saleon (Диплом)
"Влияние особенностей педагогических коммуникаций". saleon (Диплом)
"Внешнеэкономическая деятельность авиакомпании \\"Эйр Казахстан\\"". saleon (Диплом)
"Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю". Saleon (Диплом)
"Глобалізація світогосподарських зв’язків". Saleon (Диплом)
"Гобелен в сучасному інтер’єрі". Saleon (Диплом)
"Грошовий обіг України". Saleon (Диплом)
"Гуцульська вишивка інтер\\\'єрного призначення". Saleon (Диплом)
"Забезпечення рентабельності страхової діяльності". Saleon (Диплом)
"Законодавче регулювання страхової діяльності". Saleon (Диплом)
"Заробітна плата: форми і системи". Saleon (Диплом)
"Застава". Saleon (Диплом)
"Захист прав та інтересів відповідача в цивільному процесі". Saleon (Диплом)
"Здійснення і захист цивільних прав". Saleon (Диплом)
"Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області". Saleon (Диплом)
"Земельний кадастр та аналіз використання земель на території Тишківської сільської ради Городенківського району". Saleon (Диплом)
"Злоупотребление должностными полномочиями". saleon (Диплом)
"Злоупотребление должностными полномочиями". Saleon (Диплом)
"Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків". Saleon (Диплом)
"Зовнішня політика Польської держави в 1933-1939 рр.". Saleon (Диплом)
"Імідж України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти". Saleon (Диплом)
"Кавказская война 1817-1864 годов". saleon (Диплом)
"Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства)". saleon (Диплом)
"Кекс двоколірний". saleon (Диплом)
"Кесареве січення". saleon (Диплом)
"Колекція жіночого одягу під девізом: “Сучасна ділова жінка”". saleon (Диплом)
"Комерційний ризик". saleon (Диплом)
"Комплексний обід". saleon (Диплом)
"Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи". saleon (Диплом)
"Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні". saleon (Диплом)
"Конституція США 1787 року". saleon (Диплом)
"Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю". saleon (Диплом)
"Концептуально-теоретичні аспекти історичних досліджень російських істориків ХІХ – початку ХХ століття". saleon (Диплом)
"Концепції державного регулювання економіки". saleon (Диплом)
"Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю “МКТ” (м. Чернігів)". saleon (Диплом)
"Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові". saleon (Диплом)
"Кредити та їх класифікація". saleon (Диплом)
"Кримінальна субкультура і її роль у детермінації злочинності". saleon (Диплом)
"Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину". saleon (Диплом)
"Лінгвістичний аналіз тексту на уроках зв’язного мовлення в середній школі". saleon (Диплом)
"Людина і костюм. Український традиційний одяг". saleon (Диплом)
"Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів)". saleon (Диплом)
"Менеджмент банківської системи на прикладі". Saleon (Диплом)
"Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”)". Saleon (Диплом)
"Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу)". Saleon (Диплом)
"Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні". Saleon (Диплом)
"Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства". Saleon (Диплом)
"Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств". Saleon (Диплом)
"Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення". Saleon (Диплом)
"Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності". Saleon (Диплом)
"Міжнародні договори як джерело міжнародного права". saleon (Диплом)
"Міжнародно-правове співробітництво держав з охорони повітряного простору та озонового шару". Saleon (Диплом)
"Місце Аграф у Новозавітному Одкровенні: сучасний стан дослідження". Saleon (Диплом)
"Модернізм і постмодернізм: спадкоємність і протистояння". Saleon (Диплом)
"Монтаж верстату ШЛПС-2М". Saleon (Диплом)
"Монтаж столярних перегородок". Saleon (Диплом)
"Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі". Saleon (Диплом)
"Мотиви поезій Дмитра Павличка останніх десятиліть". Saleon (Диплом)
"Нанесення лакофарбових матеріалів на деревину". Saleon (Диплом)
"Настилка штучного паркету із планок різного рисунку". Saleon (Диплом)
"Необережність як форма вини". Saleon (Диплом)
"Нирка: ендокринний апарат, кровеносна і лімфатична система. Область судинного полюсу ниркового тіла, яка залишилася після тимчасової ішемії". saleon (Диплом)
"Нотаріат". Saleon (Диплом)
"Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”)". saleon (Диплом)
"Облік і аудит витрат на виробництво продукції(". Saleon (Диплом)
"Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор”". Saleon (Диплом)
"Облік і аудит основних засобів, їх суть та економічний зміст (ФГ “Прометей”)". Saleon (Диплом)
"Облік та аналіз банківських кредитів". saleon (Диплом)
"Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум”". saleon (Диплом)
"Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків, (на прикладі Отинійського ПТУ №33)". saleon (Диплом)
"Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку)". saleon (Диплом)
"Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства". Saleon (Диплом)
"Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств". Saleon (Диплом)
"Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва". Saleon (Диплом)
"Облік, контроль та ревізія готової продукції". Saleon (Диплом)
"Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції". Saleon (Диплом)
"Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”)". Saleon (Диплом)
"Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів, які містять слова-реалії". saleon (Диплом)
"Озвучення проблеми політеїстичності у романі Івана Єфремова “Таїс Афінська” (ілюстративна графіка)". Saleon (Диплом)
"Олег Олександрович Ольжич (Кандиба) –життєвий шлях, літературно-наукова і громадсько-політична діяльність". saleon (Диплом)
"Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів.". Saleon (Диплом)
"Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності". Saleon (Диплом)
"Опорядження гіпсокартонними листами". Saleon (Диплом)
"Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами". Saleon (Диплом)
"Опорядження столярно-будівельних виробів". Saleon (Диплом)
"Опришківський рух на Прикарпатті". Saleon (Диплом)
"Организованная преступность". saleon (Диплом)
"Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку на прикладі Центру ‘’Торгпреса‘’". Saleon (Диплом)
"Організація інструментального господарства на деревообробному виробництві". Saleon (Диплом)
"Організація інструментального господарства у приватного підприємця". Saleon (Диплом)
"Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”)". Saleon (Диплом)
"Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства". Saleon (Диплом)
"Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”". Saleon (Диплом)
"Організація праці водіїв та перевезень цегли на будівельні майданчики Надвірнянського району автомобілями Надвірнянська автобаза". Saleon (Диплом)
"Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу". Saleon (Диплом)
"Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення". Saleon (Диплом)
"Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків". Saleon (Диплом)
"Організація та методика учбово-спортивної роботи". Saleon (Диплом)
"Організована злочинність, як найбільш розвинута форма групової злочинності та її кримінологічні основи". Saleon (Диплом)
"Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району)". Saleon (Диплом)
"Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою". saleon (Диплом)
"Особливості взаємозв\\\'язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розвязанні конфлікту". Saleon (Диплом)
"Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні". Saleon (Диплом)
"Особливості організації проблемного навчання в початковій школі". Saleon (Диплом)
"Особливості розслідування податкових злочинів". saleon (Диплом)
"Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл". Saleon (Диплом)
"Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України". Saleon (Диплом)
"Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку". Saleon (Диплом)
"Оцінка управління фінансами ЗАТ ,,Електромашпромсервіс”". Saleon (Диплом)
"Патріарх Мстислав Скрипник: портрет релігійно-церковного і громадського". Saleon (Диплом)
"Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи". Saleon (Диплом)
"Пенсії в Україні". Saleon (Диплом)
"Питання смерті очима філософів і мислителів". saleon (Курсовой)
"Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод". saleon (Диплом)
"Податки в системі фінансових методів". Saleon (Диплом)
"Податкові аспекти формування облікової інформації". Saleon (Диплом)
"Позакласні форми фізичного виховання школярів". Saleon (Диплом)
"Політика управління джерелами фінансування ВАТ „Північний ГЗК”". Saleon (Диплом)
"Поняття та класифікація бюджетних правопорушень". Saleon (Диплом)
"Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів". Saleon (Диплом)
"Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання". Saleon (Диплом)
"Порядок складання фінансової звітності на прикладі ВАТ СКЗ". Saleon (Диплом)
"Право колективної власності на Україні". Saleon (Диплом)
"Право на одержання екологічної інформації. Механізм реалізації права на екологічну інформацію". Saleon (Диплом)
"Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України". Saleon (Диплом)
"Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями". Saleon (Диплом)
"Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні". Saleon (Диплом)
"Правове регулювання невідкладної медичної допомоги". Saleon (Диплом)
"Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України". Saleon (Диплом)
"Правове регулювання охорони і раціонального використання земель". Saleon (Диплом)
"Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості". saleon (Диплом)
"Приготування торта бісквітного “Вишиванка”". Saleon (Диплом)
"Призначення СК-М-24; СК-Д-24 у телевізорах 4 покоління. Характерні несправності та їх усунення". Saleon (Диплом)
"Примусове лікування". Saleon (Диплом)
"Примусові заходи медичного характеру". Saleon (Диплом)
"Проблема модернізму в сучасному українському літературознавстві". saleon (Диплом)
"Проблема морального виховання особистості в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського". saleon (Диплом)
"Проблематика та вирішення художніх образів в романах “Яса” та “На брата брат” Юрія Мушкетика". saleon (Диплом)
"Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні". saleon (Диплом)
"Проблеми формування і виконання". saleon (Диплом)
"Проблемні питання правової реформи в органах попереднього слідства". saleon (Диплом)
"Програма НАТО «Партнерство заради миру» та її значення для зміцнення міжнародної безпеки". Saleon (Диплом)
"Проект автоматизації котельної установки в колективному підприємстві “Меткабель”". saleon (Диплом)
"Проект автоматизації насосної станції на КП «Коломияводоканал»". saleon (Диплом)
"Проект автоматизації процесу розфасування та упакування цукру в закритому акціонерно-му товаристві „Чернівціцукор”". saleon (Диплом)
"Проект автоматизації системи опалення на базі парового котла в товаристві з обмеженою відповідальністю “Консерваторія”". saleon (Диплом)
"Проект автоматизації цеху розливу олії на чернівецькому олійно-жировому комбінаті". saleon (Диплом)
"Проект сушильного цеху на базі камер СПЛК-1". saleon (Диплом)
"Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів". saleon (Диплом)
"Проектування інтер’єру двокімнатної квартири". saleon (Диплом)
"Процесуальна діяльність співробітників оперативних підрозділів". saleon (Диплом)
"Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів". Saleon (Диплом)
"Работа педагога – организатора по профилактике компьютерной зависимости". saleon (Диплом)
"Работа педагога-психолога с трудными детьми". Saleon (Диплом)
"Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації". saleon (Диплом)
"Релігійний досвід і наукове знання: історичний контекст й актуальні проблеми взаємодії". saleon (Диплом)
"Рельєфний портрет Василя Стефаника". saleon (Диплом)
"Ремонт верстату круглопильного Ц-6". saleon (Диплом)
"Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)". saleon (Диплом)
"Ринок цінних паперів та його роль у формуванні інвестиційного потенціалу регіону". Saleon (Диплом)
"Ритми фізичної працездатності у дітей шестирічного віку". Saleon (Диплом)
"Різновид оздоровчої фізичної культури в системі фізичного виховання різних груп населення". saleon (Диплом)
"Робота з речовими джерелами криміналістичної інформації при розкритті та розслідуванні злочинів". Saleon (Диплом)
"Родина – соціальний та педагогічний інститут формування дитини". saleon (Диплом)
"Родинне виховання в системі шкільної освіти". saleon (Диплом)
"Розвиток живопису на Станіславщині ХІХ-ХХст. Натюрморт у творчості Я.В.Пстрака, М.Д.Сосенко, Каєтона Косинського". Saleon (Диплом)
"Розвиток рекламних агентств на Україні". Saleon (Диплом)
"Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України". Saleon (Диплом)
"Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”)". Saleon (Диплом)
"Розрахунок параметрів приймальної апаратури для супутникового цифрового телевізійного мовлення". Saleon (Диплом)
"Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств". Saleon (Диплом)
"Розробка автоматизованої системи для проведення розрахунків між клієнтами, які користуються послугами Internet, та Інтернет-провайдером.". Saleon (Диплом)
"Розробка акустичної системи для персонального комп\\\\\\\'ютера". Saleon (Диплом)
"Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» (торгівля та сфера розваг)". Saleon (Диплом)
"Розробка блоку управління електродвигуном приводу воріт". Saleon (Диплом)
"Розробка енергоощадної автоматизованої універсальної аспіраційно-повітреочисної установки". saleon (Диплом)
"Розробка колекції моделей дитячого одягу в умовах закритого акціонерного товариства “Коломийська швейна фабрика”". Saleon (Диплом)
"Розробка підприємства LOMAPAK". Saleon (Диплом)
"Розробка програмного забезпечення для системи «Клієнт-Банк»". Saleon (Диплом)
"Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства". Saleon (Диплом)
"Розробка технології виготовлення жіночого пальто у спортивному стилі". Saleon (Диплом)
"Розробка технології пошиття пальто для дівчаток". Saleon (Диплом)
"Розробка технологічного процесу механічної обробки чорнових заготовок з деревини". saleon (Диплом)
"Розробка технологічного процесу обробки чорнових заготовок". saleon (Диплом)
"Розробка технологічного процесу первинної механічної обробки заготовок з масивної деревини". saleon (Диплом)
"Розробка технологічного процесу розкрою плитних і листових матеріалів". saleon (Диплом)
"Розробка технологічного процесу розкрою плитних матеріалів на заготовки". saleon (Диплом)
"Розробка технологічного процесу склеювання деревини заготовок тумби для телерадіоапаратури". saleon (Диплом)
"Роль займенників у формуванні імпліцитних смислів (на матеріалі драматургійних текстів М.Куліша, В.Винниченка, С.Черкасенка)". saleon (Диплом)
"Роль и место прокурорского надзора в становлении правового государства". saleon (Диплом)
"Роль и место прокурорского надзора в становлении правового государства". Saleon (Диплом)
"Роль НБУ на ринку державних цінних паперів". saleon (Диплом)
"Роль податку на додану вартість в державному бюджеті". saleon (Диплом)
"Роль фізичних вправ в життєдіяльності організму та фактори, що впливають на здоров’я дорослих та літніх людей". saleon (Диплом)
"Саморегуляція нейрогуморальних процесів в ході психотерапевтичної роботи (у гастроентерологічному відділі районної ЦРЛ)". saleon (Диплом)
"Секретарська справа: ділове листування, робота з комп’ютером, машинопис, імідж секретаря". Saleon (Диплом)
"Серія пейзажів “Моє місто”". Saleon (Диплом)
"Символ як категорія мислення й мови. Семантична структура слів-символів". saleon (Диплом)
"Синтаксис тексту". saleon (Диплом)
"Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права". saleon (Диплом)
"Система вприскування полива. Режим і техніка різання металів. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів". saleon (Диплом)
"Система пенсійного страхування в Україні". saleon (Диплом)
"Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства". saleon (Диплом)
"Системи організацій інструментального підприємства при деревообробці". saleon (Диплом)
"Системні оболонки та утиліти (Norton Commander, Norton Utilities, PCTools)". saleon (Диплом)
"Січеники з начинкою". Saleon (Диплом)
"Собівартість у колійному господарстві". saleon (Диплом)
"Співпраця сім’ї та школи в системі ЗОШ І ст.". saleon (Диплом)
"Стан податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності". saleon (Диплом)
"Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.)". Saleon (Диплом)
"Страви та гарніри з крупів, бобових і макаронних виробів". Saleon (Диплом)
"Стратегія діяльності підприємства". Saleon (Диплом)
"Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі". Saleon (Диплом)
"Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин". Saleon (Диплом)
"Суспільні відносини з приводу укладення договору комерційної концесії (франчайзингу)". Saleon (Диплом)
"Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління.". Saleon (Диплом)
"Сушіння деревини". Saleon (Диплом)
"Сущность педагогического авторитета". saleon (Диплом)
"Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи". Saleon (Диплом)
"Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз»)". Saleon (Диплом)
"Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”)". Saleon (Диплом)
"Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах". Saleon (Диплом)
"Флотація на фондовому ринку". Saleon (Диплом)
"Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер\\\\\\"". Saleon (Диплом)
"Християнське виховання в родині". Saleon (Диплом)
"\\"Революция тюпанов\\" в Киргизии как вариант политической модернизации общества". saleon (Диплом)


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов