Чего вы ожидаете от 2009 года?
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Екологія


Альтернативна енергія
Аналіз географічних карт
Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології
Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
В.І. Вернадський і сучасна екологія
Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи
Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище
Вплив атомної енергії на здоров'я людини
Вплив діяльності людини на довкілля
Вплив діяльності людини на стан біосфери
Вплив людини на повітря
Вплив природних катастроф
Гірські виробки
Гірські виробки та їх класифікація
Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України
Глобальні проблеми людства
Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
Демографічні проблеми людства на планеті
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу
Джерела забруднення атмосфери
Джерела забрудненого середовища
Джерела прісної води в Україні
Духовний вплив природи на людину
Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності
Екологічна ситуація Новотроїцького району
Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Екологічні наслідки військових дій
Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів
Екологічні проблеми людства
Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки
Екологічні проблеми, пов'язані з видобутком корисних копалин. Ресурсно-екологічна безпека
Екологічні фактори
Екологія земноводних
Екологія і суспільство
Екологія та ландшафтна екологія
Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука
Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
Екосистема поняття, властивості, типи
Енергозбереження
Етіологія епідеміологія туберкульозу ,зв'язок із факторами довкілля
Етіологія епідеміологія туберкульозу.Зв'язок з факторами довкілля
Життя лісу
Забруднення атмосфери
Забруднення вод світового океану
Забруднення водойм
Забруднення морських вод
Забруднювачі харчових продуктів
Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням
Закони Баррі Коммонера
Значення атмосфери
Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння
Знищення озонного шару Землі
Зона небезпеки та їх захисні засоби
Історія формування та еволюція екологічної думки
Карпатський біосферний заповідник
Карпатський державний заповідник
Контрольна робота з екології
Концепція сучасного природознавства
Кримський природний заповідник
Ліс і його екологія
Людина і біосфера
Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС
Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря
Моніторинг навколишнього середовища
Надзвичайні ситуації воєнного часу
Наука екологія, її завдання і цілі
Науковий та життєвий шлях М. І. Вавілова
Негативна людська діяльність
Негативний вплив нафти та нафтопродуктів
Негативні наслідки діяльності людини і основні фактори виробничого середовища
Негативні петлі зворотнього зв’язку затримка і коливання
Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля
Обґрунтування доцільності створення лісових культур
Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві
Озон та життя
Озонова діра
Основи екологічної теорії
Основні джерела прісної води на території України
Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів
Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання
Основні фізіологічні праці
Основні шляхи захисту водних ресурсів
Особливість ринку факторів виробництва
Охорона видового різноманіття організмів
Охорона виробничих стічних вод і утилізація
Охорона водного середовища
Охорона грунтів
Охорона і збереження природи всього живого на землі
Охорона і раціональне використання земельних ресурсів
Охорона природи
Охорона фауни
Охорона флори і фауни заповідна справа
Оцінка екологічної ситуації в Україні
Пам'ятки писемності у слов'ян
Передумови формування глобальної екологічної кризи
Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини
Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів
Поняття біосфери
Поняття природного середовища
Поняття, завдання та об’єкти екології
Пошуки шляхів виходу з екологічної кризи
Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун
Природні джерела вуглеводнів
Природні заповідники України
Природні конфлікти через стан навколишнього середовища
Природні ресурси
Природні стихії та їх екологічне значення
Природні стихії та їх екологічні наслідки
Природоохоронна діяльність у Вінницькій області
Природоохоронні заходи
Проблема ліквідації твердих побутових відходів
Проблеми довкілля
Радіоактивний вплив радіації на людину
Рівень освіти — найвавжливіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі
Родина Губоцвітні
Споживання води
Стан навколишнього середовища в Україні
Стан та оцінка загроз в екологічній сфері
Становище лісів України. Вплив людини на ліси
Сучасна екологічна криза в контекст християнського світогляду
Сучасне вивчення природи
Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ
Сучасний екологічний стан України
Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони
Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні
Фауна Кримських Гір
Хімія і екологія
Чорнобиль не має минулого часу
Чорнобиль та його наслідки
Чорнобильський біосферний заповідник
Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери
Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов