Лучшие автора конкурса
2. patr1cia@i.ua (45)
5. saleon@bk.ru (10)
10. tanzolia@ua.fm (2)


Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Страхування


Аналіз страхового ринку Коломийського району
Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні
Вішалка для медицини
Декларації про операції з перестрахування як один з елементів нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю в Україні
Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі
Деякі правові та соціально-економічні аспекти запровадження страхової медицини
Добровільне медичне страхування
Досвід і напрямки розвитку страхової освіти
Досвід і проблеми викладання дисципліни Страхові послуги
Доходи страховика
Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення
Екологічний моніторинг для визначення екологічних ризиків
Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян
Екологічні чинники здоров`я у постчорнобильській свідомості
Економічний зміст , страхування кредитних ризиків
Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність
Імітаційне моделювання страхової діяльності
Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків
Іноземний досвід медичного страхування
Класифікація за спеціалізацією страховиків
Місце та роль страхових ресурсів у забезпеченні фінансової надійності страховика
Огляд світового ринку перестрахування: тенденції переходу на сезон 2003-2004 року
Організація реалізації страхових послуг
Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій
Пластиковий бум
Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні
Ринок перестрахування
Роль страхування в інвестиційному процесі
Стратегічні альянси страхових компаній та банків, зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні
Стратегія страхової компанії
Страхова компанія – як необхідний суб’єкт страхового ринку
Страхова медицина
Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„
Страхування в Україні. Перестрахувальні операції
Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан
Страхування виробничих ризиків
Страхування депозитів
Страхування життя
Страхування ЗЕО
Страхування і характер душі клієнта
Страхування професійної відповідальності
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Страхування як інструмент боротьби с банківським капіталом
Страхування, відповідальності роботодавця
Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю
Сутність і роль перестрахування
Сутність і функції страхування
Сучасний стан фінансування охорони здоров'я України
Сучасні можливості використання інформаційних технологій у банківській та страховій справі
Технології введення даних в інформаційних системах фінансових установ
Українська влада критикує українські банки і... Нічого не пропонує
Уряд захищає інвесторів та кредиторів
Фінансовий аспект діяльності страхових компаній в Україні
Фінансовий моніторинг, швидше за все, нікого не відмоніторить
Форми проведення перестраховувальних операцій
Форми страхування кредитів. Страхування товарних кредитів
Формування страхового інтересу у суб’єктів підприємництва за умов ринкової економіки
Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
Чи не змінити пріоритети у підготовці страхових агентів
Чи увійшли банківські послуги через інтернет в розряд традиційних
Швестиційна політика страховика
Шляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців з страхування
Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
Яким має бути образ страхового агента
Які і кого захищатиме загальнообов`язкове державне соціальне страхування


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов