Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверияСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Банківська справа / ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ.


ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. - Банківська справа - Скачать бесплатно


 
Інші цінні папери
Акціонерний капітал і резерви
 
 
 
Будівлі та обладнання
 
Рисунок 3 - Управління активами за допомогою моделі розподілу активів (поділу джерел).
Джерела коштів (центри ліквідності-прибутковості)
 
 
 
Розміщення коштів через центри ліквідності- прибутковості
 
 
Вклади до запитання
 
 
 
 
Первинні резерви
 
Ощадні вклади
 
 
 
Вторинні резерви
 
 
 
Термінові вклади
 
 
 
Позики
 
 
 
Акціонерний капітал і резерви
 
 
 
 
Інші цінні папери
 
 
 
 
Будівлі та
обладнання


Додаток 4.
Таблиця 1 - Класифікація активів балансу банку відповідно до ступеня ризику.
Вид актів
Коефіцієнт ризику
Перша група:
- каса і прирівняні до неї кошти
- кошти на коррахунку в НБУ
- кошти на депозитних рахунках у банках
Друга група:
- готівка в процесі інкасації
- кошти на рахунках в іноземних банках
Третя група:
- цінні папери уряду України
Четверта група:
- будинки, споруди
- кредити під заставу майна, векселів (за умови, що сума застави не менша 125% від суми кредиту)
- позички під страхування, гарантію, поручительство (в тому числі під гарантію місцевих органів влади)
- позички без забезпечення (бланковий кредит)
- прострочені позички (незалежно від забезпечення) крім безнадійних щодо повернення
- пролонговані кредити (незалежно від забезпечення)
- безнадійні щодо повернення позички
- інші основні фонди
- дебітори
- факторингові операції
- операції з цінними паперами
- витрати майбутніх періодів
 
0
0
0
 
0.1
0.1
 
0.2
 
0.5
 
1.0
 
1.0
1.0
 
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 5.
Таблиця 2 - Співвідношення активів і пасивів балансу Укрсоцбанку за строками виконання.
Пасиви балансу (за строками виконання)
Активи балансу (за ступенем ліквідності)
Перша група. Зобов’язання, що виплачуються на першу вимогу, та короткострокові зобов’язання:
Перша група. Активи у безпосередньо ліквідній формі:
1. Вклади до запитання
1. Залишок готівки в касі банку
2. Залишки коштів на поточних і розрахункових рахунках клієнтів.
2. Залишок коштів на коррахунку
3. Залишки коштів на коррахунках інших банків.
3. залишки коштів на коррахунках в інших банках
4. Короткострокові депозити підприємств і організацій.
4. Державні цінні папери
5. Короткострокові депозити інших банків
 
Друга група. Зобов’язання банку середньої тривалості:
Друга група. Легколіквідні активи:
1. Середньострокові депозити підприємств
1. Депозити в інших банках строком до одного місяця
2. Вклади насення на строк
2. Кредити та інші вкладення зі строком повернення до 30 днів
3. Середньострокові позики, отримані від інших кредитних установ
3. Акції та цінні папери, що легко реалізуються на ринку
Третя група. Довгострокові зобов’язання банку:
Третя група. Важколіквідні активи:
1. Власні капітали
1. Середньо- і довгострокові кредити, надані банком
2. Облігаційні позики
2. Прострочена і ненадійна заборгованість за позиками
3. Депозити підприємств і населення на тривалі строки
3. Вкладення у будівлі, споруди та інше нерухоме майно
 
4. Участь у підприємствах
     
 
Додаток 6.
 
 
 
 
 
 
Продовження додатку 6.

назад |  5 | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта