Время - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверияСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Банківська справа / ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ.


ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. - Банківська справа - Скачать бесплатно


100000000
10000
Коефіцієнт платоспроможності, % (відношення власного капіталу до чистих активів, що характеризує достатність капіталу
25
3
Прибутковість капіталу, % (відношення прибутку до власного капіталу)
40
0
Прибутковість активів, % (відношення прибутку до активів)
10
0
Коефіцієнт миттєвої ліквідності, % (відношення високоліквідних активів(каса, коррахунок в НБУ та інших банках) до зобов’язань до запитання. Показує, яка частина зобов’язань може бути сплачена негайно).
100
10
Генеральний коефіцієнт ліквідності, % (відношення ліквідних активів (каса, коррахунки і власний капітал) до всіх зобов’язань. Характеризує здатність банку при неповерненні виданих позик задовільнити вимоги кредиторів.
100
20
Коефіцієнт якості активів, % (показує на скільки термінові депозитні інструменти та власний капітал покривають видані кредити).
100
20
Якість роботи на між банківському ринку, % (відношення суми виданого кредиту і чистих активів до суми залученого міжбанківського кредиту і чистих активів. Характеризує політику банку в галузі управління активами і пасивами).
100
30
1
2
3
Коефіцієнт ресурсної бази, % (відношення власного капіталу до всіх зобов’язань. Характеризує ступінь забезпеченості своїх зобов’язань власними ресурсами).
30
5
Коефіцієнт ефективності, % (показує оптимальність значення відношення власного капіталу до чистих активів. Характеризує ефективність проведення банком операцій).
90
0
Коефіцієнт якості пасивів, % (відношення коштів на розрахункових рахунках та коррахунках до всіх зобов’язань).
70
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2.
Таблиця 3- Вагові коефіцієнти для різних категорій користувачів інформації.
Показники
Користувачі інформації
 
Топ-                  Кліент                  Інші
менеджери                                       банки
Ромір капіталу
8.44
8.27
8.78
Розмір активів
7.67
7.09
7.11
Коефіцієнт платоспроможності
7.56
8.91
8.56
Прибутковість капіталу
9.67
6.82
8.44
Прибутковість активів
9.11
7.36
7.22
Коефіцієнт миттєвої ліквідності
7.44
8.18
8.00
Генеральний коефіцієнт ліквідності
6.44
7.45
7.22
Коефіцієнт якості активів
4.67
5.73
6.00
Якість праці на міжбанківському ринку
5.78
5.64
6.76
Коефіцієнт ресурсної бази
6.78
7.65
6.89
Коефіцієнт ефективності
6.56
6.09
5.11
Коефіцієнт якості пасивів
7.33
4.36
5.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Додаток 3.
Рисунок 2 - Управління активами за допомогою загального фонду засобів (об’єднання джерел)
Джерела коштів
 
 
 
Розміщення засобів
 
 
 
Первинні резерви
 
Вклади до запитання
 
 
 
 
Вторинні резерви
Ощадні вклади
 
Загальний фонд засобів
 
Позики
 
Термінові вклади
 
 
 Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта