Любовь живет:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Розміщення продуктивних сил


Будівельні суміші в Україні
Галузева страктура машинобудування
Демографічна ситуація в Україні
Демографічні проблеми людства
Динаміка населення земної кулі
Економіка Болівії
Економічна характеристика господарства Тернопільської області
Економічне районування та територіальна структура н-г України
Економічні зв'язки України з розвинутими країнами світу
Електроенергетика України
Електроенергетика України, фінансові проблеми та перспективи галузі
Енергозберігаючі технології
Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України
Значення транспортного комплексу в народному господарстві
Інтеграційна система України
Інтеграція України у світове господарство
Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил
Міжнародні економічні зв'язки України
Міське та сільське населення України
Морський транспорт світу
Національний склад населення України та його територіальні особливості
Основи транспортних перевезень
Переваги та недоліки окремих видів транспорту
Природні передумови РПС
Природно-ресурсний потенціал України
Проблеми безробіття в Україні
Проблеми безробіття в Україні
Проблеми сільського господарства України
Промисловість м.Гнівані
Ринок олійних продуктів в Україні
Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Розміщення продуктивних сил Чехії
Світова система залізниць
Сировинна база хімічної промисловості україни, її регіональні особливості
Сільське господарство України
Сільські трудові ресурси, їх використання
Соціальний комплекс України
Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу
Суднобудівна галузь України. Її конкурентоспроможність
Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України
Телекомунікаційна галузь України, проблеми і перспективи конкурентоздатності
Територіально-виробничі комплекси України
Торговельний потенціал Волинської області
Транспортна cистема України
Транспортна галузь України, проблеми і перспективи
Транспортне переміщення товарів та пасажирів
Транспортний комлекс України
Транспортний комплекс світу
Туризм в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності
Характеристика земельних ресурсів України
Характеристика Надвірнянського переробного заводу
Характеристика транспортно-технологічних схем
Харчова промисловість України, проблеми і перспективи спирто-горілчаної галузі
Хімічна, нафтохімічна і хіміко-фармацевтична промисловість
Хімічний комплекс України
Чорна металургія – одна з базових галузей господарства України
Штукатур


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов