Любовь живет:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Технология / Технология сборки и монтажа печатных плат


Технология сборки и монтажа печатных плат - Технология - Скачать бесплатно


Міністерство освіти України
         Черкаський інженерно-технологічний інститут
             Кафедра приладобудування                Курсова робота

                  на тему
        «Технологія складання і монтажу печатних плат»

                 по курсу
            «Технологія приладобудування»

                СП-56.998.002

                                  Керівник:
                               Лукашенко В.М.
                                  Розробив:
                              студент ІІІ курсу
                              групи П-56 ФІТІС
                                Шведенко В.Г.
                          Підпис   _____________
                          Номер заліковки:  ______

Зараховано з оцінкою _____________

“____”__________ 1998р.        Підпис   _____________                Черкаси 1998
                  Зміст

1 Монтаж друкованих плат   .  .   .  .   .   .  .   3

   1 Складання друкованих плат .   .   .  .   .   3
   2 Паяння друкованих плат  .   .   .  .   .   7
   3 Методи паяння .   .  .   .   .  .   .   8
     4 Паяння зануренням  .  .   .   .  .   8
     5 Паяння хвилею припою .  .   .   .  10
   6 Перевірка паяних з’єднань .   .   .  .   .   13
   7 Повторне паяння   .  .   .   .  .   .   .  13

2 Основи розробки технологічного процесу складання і монтажу
 радіоелектронної апаратури   .   .  .   .   .  .   15

   1 Вивчення приладу та технологічне доопрацювання його конструкції і
    схем   .   .  .   .  .   .   .  16
   2 Складання та монтаж еталонного зразку шасі приладу  17
   3 Розділення процесу складення і монтажу на операції  .   19
   4 Розробка ескізно-операційних технологічних карт
   складання і монтажу  .   .  .   .  .   .   20

3 Типові технологічні схеми процесу складання і монтажу радіоелектронної
 апаратури на печатних платах  .   .  .   26

4 Розрахунок типових ділянок складання і монтажу печатних
 плат в умовах дрібносерійного і серійного виробництва .  30

Додаток 1. Фази процесу пайки      .  .   .   .  .   32

Додаток 2. Методи паяння   .  .   .  .   .   .  .   33

Додаток 3. Профілі хвилі при паянні хвилею  .   .   .  .   34

Додаток 4. Штучні норми часу та час на складання і монтаж   .   35             1 Монтаж друкованих плат

   Складально-монтажні роботи повинні проводитися згідно з вимогами ТУ
5.633-5087-83, ТУ 5.663-18304-80, ТУ 5.633-18303-80 та ОСТ 4ГО.091.202
   Організація  робочих  місць  складально-монтажних  робіт  повинна
відповідати ОСТ 4ГО.091.092.

1.1 Складання друкованих плат

    Складання друкованих плат  із  електрорадіоелементів  (ЕРЕ)  та
інтегральних схем (ІС) є першим необхідним етапом монтажу приладу чи
системи. Вона характеризується тим, що ЕРЕ та ІС геометрично розміщуються
на друкованій платі згідно із складальним кресленням П91.994...
   Так як складання є першим етапом монтажу, то дефекти складання в
разі, коли вони залишаються не виявленими, негативно впливають на подальші
етапи монтажу і є причиною додаткових витрат.
   Незалежно від методу складання можна сформулювати принцип збірки
друкованих плат: плати і компоненти повинні так переміщуватися один до
одного, щоб в результаті цього переміщення всі виводи компонентів зайняли
свої місця, зумовлені електричною схемою вузла і необхідним контактуванням
з друкованою платою.
   Із аналізу цього принципу визначаються робочі операції, які повинні
робитися при складанні друкованих плат (рисунок 1).
    Перед монтажем всі ЕРЕ повинні проходити вхідний контроль  по
електричних параметрах. Організація вхідного контролю залежить від типу
виробництва. В масовому виробництві контроль здійснюють на спеціальних
стендах, де на шкалах приладів нанесені граничні значення параметрів ЕРЕ.
Всі прилади на стендах повинні мати точність у відповідності з ТУ на ці
вироби. Інколи вхідний контроль здійснюють разом з підготовкою до монтажу.
   Підготовка ЕРЕ до монтажу включає слідуючи операції
            . розпаковка елементів;
            . вхідний контроль;
            . формування виводів;
            . обрізання виводів;
            . лудіння виводів.
   Лудіння ЕРЕ повинно проводитись тими ж припоями, що і наступне
паяння. При лудінні ЕРЕ чутливих до теплового впливу, дозволяється лудіння
припоєм з пониженою температурою плавлення (таблиця 1). Друкована плата                   ЕРЕ Завантаження   Орієнтувальний      Завантаження
   в магазин         пристрій         в магазин    Подача        Рихтування        Подача
              виводів


    Прийом                      Прийом
 друкованих плат     Позиціювання       ЕРЕ


              Встановлення
                  ЕРЕ


                Фіксування
                  ЕРЕ


                  Вивід               Змонтована
                  плата


         Рисунок 1 – Основні етапи процесу зборки          Основні дані припоїв та їх використання
                                  Таблиця 1

|Марка  |Хімічний склад, |Темпера|Границя |Призначення        |
|    |%        |тура  |міцності |             |
|    |        |плавлен|при   |             |
|    |        |ня, (С |розтягу, |             |
|    |        |    |кг/мм2  |             |
|1    |2        |3   |4    |5             |
|ПОС-90 |Олово(89-90);  |222  |4,3   |Для паяння деталей і   |
|    |сурма(0,15),  |    |     |складальних одиниць, що в |
|    |свинець - решта |    |     |подальшому покриваються  |
|    |        |    |     |сріблом чи золотом    |
|ПОС-61 |Олово(59-61);  |190  |6-7   |Для паяння відповідальних |
|    |сурма(0,8),   |    |     |деталей, коли не     |
|    |свинець - решта;|    |     |припустимий чи небажаний |
|    |домішок не   |    |     |високий нагрів в зоні   |
|    |більше 0,314  |    |     |пайки, а також коли    |
|    |        |    |     |потребується підвищена  |
|    |        |    |     |механічна міцність    |
|ПОС-50 |Олово(49-50);  |222  |3,6   |Те саме, коли допустима  |
|    |сурма(0,8),   |    |     |більш вища температура  |
|    |свинець - решта;|    |     |нагріву          |
|    |домішок не   |    |     |             |
|    |більше 0,314  |    |     |             |
|ПОС-40 |Олово(39-40);  |235  |3,2   |Для пайки менш      |
|    |сурма(1,5-2),  |    |     |відповідальних      |
|    |свинець - решта;|    |     |струмопровідних деталей, |
|    |домішок не   |    |     |коли допустимий більш   |
|    |більше 0,314  |    |     |вищий нагрів       |
|ПОС-30 |Олово(29-30);  |256  |3,3   |Для лудіння та паяння менш|
|    |сурма(1,5-2),  |    |     |відповідальних механічних |
|    |свинець - решта;|    |     |деталей з міді, її    |
|    |домішок не   |    |     |сплавів, сталі      |
|    |більше 0,424  |    |     |             |
|ПОС-18 |Олово(17-18);  |277  |2,8   |Для паяння при пониженій |
|    |сурма(2-2,25), |    |     |вимозі до міцності шву,  |
|    |свинець - решта |    |     |для лудіння перед паянням |
| ПОС-4-6|Олово(3-4);   |265  |5,8   |Для паянням зануренням у |
|    |сурма(5-6),   |    |     |ванну з розплавленим   |
|    |свинець - решта;|    |     |припоєм          |
|    |домішок не   |    |     |             |
|    |більше 0,424  |    |     |             |                            Продовження таблиці 1

|1    |2        |3   |4    |5             |
|ПОСК-50 |Олово(49,0-51,0)|145  |–    |Для паяння деталей з міді |
|    |; свинець (32); |    |     |та її сплавів, що не   |
|    |кадмій(17-19); |    |     |допускають місцевого   |
|    |домішок не   |    |     |перегріву         |
|    |більше 0,35   |    |     |             |
|ПОСВ-33 |Олово(32,4-34,4)|130  |–    |Для паяння плавких    |
|    |; свинець    |    |     |запобіжників; мідь,    |
|    |(32,3-34,3);  |    |     |срібло, нанесене на    |
|    |вісмут(49,0-51,0|    |     |кераміку методом     |
|    |); домішок не  |    |     |впалювання й паяння    |
|    |більше 0,3   |    |     |константану        |


   В індивідуальному виробництві всі ці роботи виконують вручну.
   В масовому виробництві згинання та обрізання виводів ЕРЕ виконуються
на спеціальних напівавтоматах.
    Встановлення ЕРЕ на друковану плату складається  із  наступних
операцій:
      . подача ЕРЕ в зону встановлення;
      . орієнтування виводів відносно монтажних отворів;
      . фіксація ЕРЕ в потрібному положенні.

   Встановлюють ЕРЕ в такій послідовності: резистори, конденсатори,
мікросхеми.
    Розміщення ЕРЕ на друкованій платі повинне  сприяти  спрощенню
технологічного процесу і можливості застосовувати механізацію.
   Найзручніше розташовувати всі елементи на тій стороні плати, де немає
друкованих провідників. Таке розташування полегшує  процес паяння. При
розміщенні ЕРЕ необхідно дотримуватися паралельності. Всі ЕРЕ повинні бути
міцно закріпленні на платі, щоб не було зміщень при механічних впливах.
   Закріплення ЕРЕ виконується в основному за допомогою виводів. Виводи
вставляють в отвори і підгинають, після чого з’єднують  з  печатним
провідником паянням. Таке з’єднання забезпечує механічну  міцність  і
електричний контакт.
    Встановлення і закріплення ЕРЕ на друкованих платах може бути
здійснене повністю на автоматичних 

назад |  1  | вперед


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов