Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Журналістика


USA Weather forecast
Visit to a doctor
Vitamine
Von Hippokrates bis harvey
Wales
Washington
Washington DC
Welcome to the world of tales
Wells, Herbert George
Westminster Abbey
Wie schreibt man einen brief
William Shakespeare
Windsor castle
World Museums
Young problems
Your pastime and hobby
Актуальність класичного фейлетону, образи та форми
Аспекти теорії тексту
Болонськиq процес в Українських ЗМI
Будівельні споруди
Використання статистичних даних в журналістиці
Використання термінології в екологічних матеріалах
Вітчизняний ринок масових популярних журналiв
Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві
Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту
Гроно журналістських імен
Державна рада з радіомовлення та телебачення у політичній системі Польщі
Деякі аспекти машинного перекладу тексту
Деякі аспекти свободи слова та інформаційної діяльності в Україні
Джерела екологічної інформації, мотивації в тексті
Діалектика змісту і форми у журналістиці
Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti)
Дієслова із зворотним займенником sich
Дієслово. Дієвідміна
Додаткові підрядні речення
Досвід мас-медіа в Німеччині (в екологічній політиці)
Досвід мас-медіа в Україні
Друковані та інтернет-видання
Екологічна інформація в Інтернеті
Елементи оформлення сучасного газетного видання
Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією
Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації
Журналістика як сфера масового розуміння
Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини
Загальна характеристика Масовоінформаційної діяльності
Зародження партійно-радянської преси України
Західноукраїнська преса часів Другої світової війни
Зворотний зв’язок із читачем
Здоровий спосіб життя
Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах
Історичне значення Донцовського «Вістника»
Книгарь на барикадах боротьби за Шевченка
Конституціоналізм і свобода преси
Ленінська доба історії преси
Літературне редагування у сучасній редакції
Матеріал на замовлення, особливість сучасної журналістики
Медовий рік української преси - як історичний факт
Міжнародне гуманітарне право та журналістика
Місце літератури у професійному становленні студентів-журналістів
Моральні чинники у зовнішній політиці та роль мас-медіа
Наступний Президент України
Новації у методах підготовки сенсаційних матеріалів у друкованих ЗМІ
Образ автора наукового твору
Особливості вивчення іноземної мови в умовах двоязиччя
Особливості мови періодичних видань
Особливості підготовки репортерів для жанру репортаж-розслідування
Партійно-радянська преса України, злети на фоні падіння
Підготовка журналістів у Польщі
Підготовка матеріалу з науковою інформацією, „Індекс туманності”
Політична журналістика - дзеркало суспільних процесів
Помилки в вимові німецьких слів
Поняття свобода преси, визначення, зміст, структура
Поняття “інформація” у різних науках
Порушення етики у процесі журналістського розслідування
Початки барокової асиміляції української публіцистики
Початок занепаду вільної української преси (період Гетьманщщини в Україні)
Правові рамки діяльності українських засобів масової комунікації
Преса Донбасу - від зародження до 1917 р.
Преса Західної України
Преса періоду культу особи
Преса України в період від проголошення свободи до незалежності
Преса України у роки другої світової війни (1939-45 рр.)
Про регіональні характеристики преси в умовах унітарної України
Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації
Публіцистична сміхотерапія на сторінках українських таборових часописів
Регіональні та місцеві телекомпанії України на сучасному етапі
Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США
Ринок американської преси, новітні процеси
Ринок американської преси, новітні процеси та лаврських сподвижників
Розважальна функція преси
Розвиток екологічної журналістики
Розвиток інтернет-журналістики в україні
Роль засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики
Роль ЗМІ в інтеграційних процесах україни
Синтаксис тексту
Системи масової комунікації
Соціальна норма та престиж преси (світовий і вітчизняний досвід)
Специфiка використання iнформацiйних джерел у журналiстському розслiдуваннi
Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови
Способи одержання інформації, співпраця з науковцями
Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу
Структура тексту як чинник комунікації
Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)
Сучасна рецензія, як жанр
Текст як модель комунікативного акту
Тексти для веб-сторінок
Телебачення і повсякденністьглядача, паралельні світи
Теорія масової комунікації
Типи комунікаторів
Трансформація телевізійного сюжету в газетний текст
Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
Українська преса про національні святині
Числівник (Numeral)


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов