Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтовСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Підприємництво / Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища


Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища - Підприємництво - Скачать бесплатно


0cm">

Вибірковий контроль

Контроль за зразками

8

На скільки зросла продуктивність праці в минулому році?, %

0

1

2

3

4

9

Коли фірма в останній раз запрошувала спеціалістів зі сторони для виробничого процесу?

Ніколи

5 років тому

З роки тому

В минулому році

Постійно

10

Яка кількість готової продукції зберігається на фірмі до 6 місяців?, %

20

25

15

10

5

Витрати на матеріали, сировину і комплектуючі складають значні суми для багатьох фірм, тому будь-які зміни в рівні цих складових відображаються на фінансовому стані фірми.

Підлягає аналізу виробнича структура фірми, завантаження обладнання, ступінь його оновлення, система контролю якості продукції на підприємстві, темпи росту продуктивності праці.

Проведення аналізу фінансового стану фірми допомагає бізнесмену
розібратись в таких питаннях:
1. Як організована система бухгалтерського обліку на вашому підприємстві?
2. В якому стані фінанси вашої фірми?
Основні відомості, які готує бухгалтерія для складання бізнес-плану фірми:
- прогноз і аналіз структури та динаміки затрат на виробництво, в тому числі постійних (незалежних від обсягів виробництва) і змінних (залежних від обсягів виробництва), прямих і накладних;
- аналіз відхилень фактично досягнутих показників від запланованих;
- розрахунок беззбитковості з найважливіших видів продукції;
- аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості тощо.
Західні підприємці досить часто заводять картотеку "безнадійних боргів" та відповідних споживачів.

Фінансовий аналіз оснований на даних бухгалтерського обліку і звітності, перш за все балансів та додатків до них, і базується на розрахунку різних фінансових показників, їх вивченні та інтерпретації.

Основною метою розрахунку є:

1. Допомога в інтерпретації даних, які містяться у фінансових документах, встановлення суттєвих відношень і тенденцій, які можуть бути неочевидними із окремих фінансових документів;

2. Порівняння результатів в провідних галузях, при цьому в якості порівняльних величин можуть бути різні періоди, планові і фактичні дані та різні підприємства;

3. Визначення і оцінка як відносних так і абсолютних результатів
діяльності фірми. Аналізу фінансових показників властиві дві принципові групи недоліків:

недоліки, пов'язані з первинною інформацією;

недоліки, пов'язані власне з аналізом:

- небезпека спрощеної інтеграції;

- необхідність вибору коефіцієнтів для розрахунку (не завжди слід покладатись на стандартні коефіцієнти);

- складність вибору і використання подібних аналогів для порівняння. Визначальними сферами інтересу, які охоплюють фінансові коефіцієнти є:
- ріст;

- дохідність і результати діяльності;

- платоспроможність і фінансова стабільність;

- фінансування;

- результати інвестицій.

Таким чином, фінансові звіти є основним джерелом інформації про фірму для сторонніх осіб і організацій: кредиторів, інвесторів, постачальників, споживачів та клієнтів.

Фінансовий аналіз дає уяву про те, як ефективно керівники фірм використовують наявні в них ресурси (табл. 4).

4. Фінансовий аналіз

№ п/п

Можливі питання

Можливі відповіді

1

2

3

1

Яким чином на вашій фірмі здійснюється управління собівартістю продукції?

Тільки облік

Нормування та аналіз відхилень

Планування

2

Чи відома вам структура собівартості продукції вашої фірми?

В загальних рисах

Окремої партії

Кожної операції

3

Яка динаміка накладних витрат? (відсоток накладних витрат у структурі витрат)

Ріст

Без змін

Зниження

4

Яка динаміка дебіторської заборгованості в структурі обігових коштів?

Ріст

Постійна

Зниження

5

Яка динаміка кредиторської заборгованості в обігових коштах?

Ріст

Постійна

Зниження

6

Яка величина простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості?

Немає

Менше 5%

Більше 10%

7

Чи накладались на вашу фірму штрафні санкції податкової інспекції?

Ні

Один раз

Багаторазово

8

Чи є у вашої фірми безнадійні борги?

Ні

Менше 5% від кредиторської заборгованості

Більше 10% від
кредиторської
заборгованості

9

Скільки показників ви використовуєте для фінансового аналізу?

1

3

10

10

Як змінюється рівень запасів на вашому підприємстві?

Ріст

Зниження

Постійні

11

Скільки методів ви використовуєте для оцінки ефективності інвестицій (придбання обладнання,
будівництво, покупки
фінансових активів тощо)?

0

1

3

12

Грошові засоби вашого підприємства (в складі обігових коштів)

Зниження

Коливання

Постійні

Аналіз кадрового забезпечення

Багато фірм, особливо недавно створених, швидко усвідомлюють, що потрібні люди, які здатні виконати заплановане, потрібна добра команда, а також система управління персоналом. В основу вдосконалення системи і методів управління повинен бути покладений людський фактор.
Кадрове забезпечення - одна з функцій бізнесу. Основні функції кадрової служби бізнесу такі:

- визначення потреб у кадрах на перспективу;

- забезпечення виробництва високоякісною робочою силою: відбір, найм, організація виведення персоналу (вихід на пенсію, звільнення), аналіз причин плинності кадрів тощо;

- забезпечення розвитку працівників: атестація і оцінка рівня кваліфікації, організація системи просування по службі, профорієнтація і перепідготовка;

- вдосконалення організації стимулювання праці, соціальних виплат;

- консультації з трудового законодавства, участь у роботі по укладанню колективних договорів, розгляд скарг, претензій, контроль за трудовою дисципліною.

В підприємницьких структурах існує ідея "продуктивність і якість - від людини". Ось чому кадрові служби в них перетворюються на центри з розробки і реалізації планів використання трудового потенціалу. Від кадрових служб вимагається не лише добре знання фундаментальних принципів кадрової роботи, але й розуміння основних проблем фірми в галузі організаційних структур, систем і методів контролю, нововведень, стимулювання працівників тощо (табл. 5).

5. Аналіз системи управління фірмою


п/п

Можливі запитання

Можливі відповіді

1

2

3

4

5

1

Чи ознайомлений персонал фірми про її плани?

Ні

Майже нічого не знає

Щось знає

Знає

Добре знає

2

Чи приймає персонал фірми участь у одержанні частини
прибутку?

Ні

Небагато

Незначно

Частково

Більше 15%

3

В якій мірі фірма розподіляє повноваження і встановлює відповідність за допомогою складання робочих інструкцій?

Ніяк

Погано

Уривчасто

Порівняно добре

Добре

4

Як визначає фірма потребу у кадрах на перспективу?

Ніяк

Погано

Уривчасто

Частково

Добре

5

Скільки робітників виконують роботу таку ж як і 5 років тому?, %

80

60

40

30

20

6

Яка процедура зарахування на роботу?

Проста

Несуттєва

Приблизна

Деталізована

Досить деталізована

7

Який відсоток персоналу не пройшов будь-якого навчання за останні два роки?

95

75

560

40

30

8

Як змінився рівень травматизму і пропусків за хворобою?

Дуже збільшився

Збільшився

Майже без змін

Зменшився

Дуже зменшився

9

Як ви оцінюєте роботу щодо врегулювання оплати праці на фірмі?

Ніяк

Погано

Терпимо

Так собі

Добре

10

Який рівень розуміння юридичних зобов'язань фірми?

Нульовий

Наближений

Невеликий

Детальний

Дуже
детальний

На практиці, не можна забувати, що багато з них носять досить інтуїтивний характер, велике значення має "чуття ринку". Це така якісна риса, якою хороший менеджер відрізняється від керівника, який просто непогано виконує свої обов'язки.

назад |  2 | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта