Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтовСоюз образовательных сайтов
Главная / Рефераты / Підприємництво / Виробничі кооперативи


Виробничі кооперативи - Підприємництво - Скачать бесплатно


і фінансових органів.

Не звернено належної уваги на те, що виробничі кооперативи, по-перше, - найбільш характерний суб'єкт малого підприємництва, що діє як юридична особа, основною ознакою якого є чисельність його працівників. На відміну від учасників господарчих товариств, для яких праця в них не обов'язковий, члени виробничого кооперативу, як загальне правило, трудяться в ньому. З урахуванням цієї обставини кооперативи є найбільш типовими суб'єктами малого підприємництва, що бідують у підтримці владних структур, особливо на початку діяльності. У програмах приватизації, наприклад, можна передбачати перетворення

невеликих державних і особливо муніципальних підприємств у виробничі кооперативи, а не тільки в акціонерні й інші господарчі товариства.

Кооперативним об'єднанням (союзам, асоціаціям) варто наполегливо виходити з пропозиціями про створення за прикладом багатьох інших країн в органах виконавчої влади підрозділів з питань кооперації. Необхідно щоб фонд підтримки малого підприємництва робив цільовим призначенням фінансову підтримку виробничим кооперативам, що відповідають ознакам суб'єкта малого підприємництва.

Прийняття законодавчих актів про виробничі кооперативи повинне супроводжуватися конкретними кроками по їхній підтримці і розвиткові в Україні. В основному документі для Всесвітньої конференції ООН на вищому рівні з питань розвитку, що відбулася в Копенгагені в 1995 році, відзначається великий розмах сучасного кооперативного руху й утримувалися рекомендації до всіх країн- учасницям ООН ужити заходів по його підтримці.

Що ж лежало в основі рішення про виключення кооперативів з економічного життя країни, прийнятого реформами економіки того років, невідомо. Можна припустити, що від кооперативів відмовилися як від недержавної форми підприємства радянського періоду, щоб відкрити широку дорогу новим організаційно-правовим формам приватного бізнесу, переважно акціонерним товариствам і товариствам з обмеженою відповідальністю.

Життя показало помилковість відмовлення від кооперативів. По-перше, тому, що людям обмежили право вибору, без якого жодне суспільство не може вважати себе демократичним, а по-друге, тому, що кооперативної цінності, яким прихильно близько 800 мільйонів чоловік у світі, не можна виключити з життя одним розчерком пера.

В даний час немає точних даних про кількість збережених або знову виниклих виробничих кооперативів.

Список використаної літератури:

Конституція України: Прийнята всенародним голосуванням 1грудня 1993 року .

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435- VI.

Закон України „Про кооперацію” від 10.07.2003 р. №1087-IV.

Баликінска В.Д. Правове регулювання підприємницької діяльності. Навчальний посібник. – М.: Инфра-М, 1997. – с.237

Бусигін А.В. Підприємництво. Підручник. – М.: Инфра-М, 1998.

Цивільне і підприємницьке право: Збірник документів. Частина 1. /під -загальної ред. Богачевой Т.В. – М.: ТОН Остожье, 1999. – 959 с.

Цивільне і торговельне право закордонних держав. – М. ,1993

Ерицян А.В. Державний контроль за дотриманням законодавства суб'єктами підприємницької діяльності (теоретичний аспект) //Держава і право, 2002. – 32. – с.103-108

Підприємницьке право в XXI столітті: наступність і розвиток. /Лаптєв В.В., Занковский С.С., Михайлов Н.И.і й ін. –М., 2002. -192 с.

Підприємницьке право. Підручник для вузів /під ред. Эриашвили И.Д., Шулік А.М. – М.: ЮНІТІ, 2000. – 415 с.

Цивільне право. Підручник. Ч.1. /під ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. – М.: Видав-во ТЕІС, 1996г., С.372.

Цивільне право України, Підручник у 2-х кн. /О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. та ін. ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової 2-е видав-во, допов. і перероб. К.: Юрінком Інтер 2004 р. Кн. І 736 с.


С.371.

назад |  3 | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта