Чего вы ожидаете от 2009 года?
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Менеджмент


Анализ эластичности спроса и предложения на рынке товаров
Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища
Аналіз і шляхи покращення менеджменту організацій на прикладі КП “Тернопільводоканал”
Бізнес-план
Бізнес-план
Бізнес-план створення фірми фото послуг „Фуджі фото сервіс"
Бізнес-план. Завод нестандартного обладнання
Діагностична модель служби управління персоналом
Діяльність банку
Еволюція управлінської думки
Економічне вчення Д. Рікардо
Жінки в бізнесі
Жінки в сучасному бізнесі
Загальні положення етики бізнесу
Закон санації
Застосування ділового етикету в бізнесі
Інформаційне забезпечення в процесі управління
Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту
Класи організаційних структур управління виробництвом
Колективні договори та угоди
Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови
Лідерування
Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування
Менеджмент - наука управління
Менеджмент підприємства
Менеджмент, сутність, структура, функції
Мій гіпотетичний магазин
Невербальні засоби комунікації
Організація праці менеджера
Організація як функція управління
Основи кадрового менеджменту
Основні засади зовнішньоекономічної політики України
Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах
Особливості проведення нарад
Оцінка ризиків
Планування
Планування зовнішньоекономічної діяльності
Планування як функція управління підприємством
Поняття і сутність менеджменту
Прийняття управлінських рішень
Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
Проблеми міжособистісних стосунків у колективі
Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи
Проектування системи управління інформаційними підсистемами
Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства
Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту
Роль бюджетування в процесі менеджменту
Роль керівника як коуча
Роль менеджменту в розвитку формальних організацій
Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України
Стратегічне управління
Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту
Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті
Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу
Сутність та еволюція менеджменту
Сучасні моделі стратегічного планування
Теоретичні основи мотивації
Типи комунікаторів
Тренінг ефективності ділової взаємодії
Удосконалення кадрової роботи на ВАТ "Луцький автомобільний завод"
Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ
Удосконалення структури екологічного управління, фінансові аспекти
Управління виробничими запасами
Управління інформаційними ресурсами на підприємстві
Фінансовий менеджмент
Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп
Функції менеджменту та їх характеристика
Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління
Шляхи підвищення ефективності праці керівника
Що повинен знати менеджер
Японський досвід управління персоналом


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов