Чего вы ожидаете от 2009 года?
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Політологія


Австромарксизм
Британський парламент
В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність
Вибори та їх роль в політичному житті
Види виборів та виборчих систем
Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації
Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми
Влада як соціальний феномен
Вплив націоналізму на зовнішню політику країн світу в ХХ столітті
Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси
Демократія в Америці
Деякі аспекти діяльності жіночих організацій укр. діаспори з громадскістю України в галузі культури
Деякі аспекти розвитку міжнародних відносин України
Діалог Україна-Європейський Союз, минуле, сучасне, майбутнє
Діяльність спрямована на захист політичних прав
Етапи та засади формування об'єднаної Європи
Європейський Союз
Євростратегічний план сучасного російського уряду
Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі
Інтернет та його професійне використання
Інтнграція України в світовий простір
Історiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України
Історичне коріння українського лібералізму
Історичний аспект ядерного чинника у міжнародних відносинах
Історія української державності
Консерватизм у Франції. Жозеф де Местр
Легітимність влади
Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку
Марксистські погляди на політику та державний устрій
Механізм держави
Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства
Національна ідея в діяльності українських партій і утворення молодіжних партій 19-20 ст
Політика та мораль
Політика, як мистецтво
Політична регіоналізація України
Політичний маркетинг
Політичні доктрини античності
Політичні еліти
Політологія як наука
Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави
Поняття референдуму. Види референдумів в Україні
Призиденство України
Проблема взаємовідношення політики та економіки, філософський аспект
Проголошення незалежності України
Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики
Розвиток політичної науки у Новий час
Соціал-демократична концепція держави та демократії
Ставлення Франції до війни в Іраку
Суверенітет держави. Зв’язок суверенітету держави з народним суверенітетом
Суперечливість соціально-економічного та політичного розвитку радянського суспільства наприкінці 20-х – у 30-ті роки
Сучасні американсько-українські відносини
Сучасні лідери
Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів
Фіскальна політика української держави
Формування двопартійної системи в Англії
Центральна і Південна Азія
Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств
Чеська Республіка в напрямку інтеграції до НАТО
Чинники, які впливають на розвиток демократії в Україні
Шляхи розвязання політичних конфліктів
Шляхи становлення політичної свідомості суб'єктами політичного життя
Шляхи формування правової держави в Україні


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов