Чего вы ожидаете от 2009 года?
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Гроші і кредит


Активні операції комерційних банків
Аналіз якості кредитних активів комерційного банку
Антиінфляційна політика України
Валютний курс і курсова політика
Валютні операції. Котирування валют
Вартість грошей. Створення і розвиток грошової системи України. Кредитні ризики
Вексель в платіжному обороті
Вексельні кредити
Географічне положення, природний потенціал, населення США
Гроші
Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
Гроші та інфляція
Гроші як економічна цінність філософсько-психологічний аспект
Грошова маса
Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)
Грошова система
Грошовий оборот і грошові потоки
Грошовий ринок
Грошові реформи
Грошово – кредитна система України
Грошово-кредитна політика НБУ
Грошово-кредитна система Німеччини
Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів
Довгостроковий кредит
Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
Економічна робота банків у процесі кредитування
Економічний зміст та форми страхування кредитів
Загальна характеристика банківських операцій
Загальна характеристика та структура платіжного баланса
Загальні теоретичні положення пропозиції грошей
Інфляція і попит
Класифікація грошових реформ
Класична кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
Комерційний кредит
Комплексна оцінка кредитоспроможності клієнта
Контроль за використанням і погашенням кредиту
Кредит та його суть
Кредити під цінні папери
Кредитна система Японії
Лізинг-кредит
Лізинги та їх характеристики
Ломбардний (разовий) кредит
Методи балансування та регулювання платіжного баланса
Методи банківського кредитування
Методи регулювання інфляції
Механізм реалізації грошово-кредитної політики
Міжбанківські коpеспондентські відносини
Міжбанківські коpеспондентські відносини. Міжбанківські pозpахунки
Міжнародний кредит
Міжнародний кредит
Міжнародні валютні відносини
Моделі грошових реформ
Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування
Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші
Національна валюта України та шляхи її стабілізації
Національна система електронних платежів
Національний банк України
Незалежність центральних банків
Організація валютного ринку України
Організація діяльності центральних банків
Організація зовнішнього валютного ринку
Основи банківського кредитування
Особливості інфляційного процесу в Україні
Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів
Перші гроші в Україні
Платіжний баланс
Платіжні системи
Позичковий процент
Показники діяльності банків
Поняття грошової системи та її елементи
Поняття і осоновні види спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів
Поняття кредитної системи
Попит на гроші
Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
Походження гірських порід і корисних копалин
Походження і функції банків
Походження та суть кредиту
Походження, суть та вартість грошей
Походження, суть та функції грошей
Правове регулювання вексельного обігу в Україні
Природа грошей
Причини інфляції
Пропозиція грошей
Регулювання валютних курсів
Розвиток грошово-кредитної системи в Україні
Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей
Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути
Становлення грошової системи України
Статус та функції національного банку України
Створення і розвиток грошової системи України
Сутність грошей як суспільного феномену
Суть і структура грошового обороту
Суть і структура грошового ринку
Суть і функції грошей
Теорії кредиту
Типи грошових систем
Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту
Фінансові компанії
Фінансово – кредитні установи небанківського типу
Форми безготівкових розрахунків
Форми грошей та їх еволюція
Форми забезпечення кредитів
Форми кредиту
Функції грошей
Функції і роль кредиту
Функції і типи комерційних банків
Чинники,що визначають параметри попиту на гроші


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов