Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Макроекономіка


Банки та їх роль в економіці
Боргова стабільність гривні
Валовий національний продукт
Валютні курси і валютна політика
Держава в системі макроекономічного регулювання
Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
Державний борг. Обслуговування та управління
Державний борг. Обслуговування та управління
Державний бюджет
Державний бюджет та державний борг в Україні
Державний бюджет України
Державний бюджет України, доходи та видатки
Динаміка норм банківських резервів в Україні
Дискреційна та автоматична фіскальна політика
Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники
Економічна система, сутність, характеристика, особливості
Економічна суть ринку праці
Економічне зростання в моделях зростання
Економічні та соціальні наслідки інфляції
Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки
Інфляція - суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям
Інфляція в Україні та шляхи її усунення
Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
Класична теорія
Макроекономіка як наука. Національний продукт
Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання
Макроекономічні показники
Методи формування цін
Методика формування цін
Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання
Механізм грошово-кредитної діяльності
Механізми захисту та підтримки конкуренції
Міжнародна торгівля та валютні системи
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні інвестиції
Місце бюджетної системи в економіці України
Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки
Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу
Модель економічної рівноваги
Монетарна політика і її інструменти
Монополія і досконала конкуренція
Монополія і конкуренція
Монополія, сутність та причини виникнення
Мультиплікатор інвестицій
Налогова політика України
Наслідки порушення макроекономічної рівноваги
Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес
Національна економіка, її суть та ознаки
Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва
Національний доход. Закон обігу грошей
Національний ринок та його агрегати
Неокейнсіанські макроекономічні моделі
Номінальний та реальний ВВП
Основні методи боротьби з інфляцією
Особливості еластичності попиту на звичайні товари та товари низької якості. Товари Гіффена
Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї
Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр
Особливості фіскальної політики в Україні
Планування соціально-економічного розвитку країни
Планування соціально-економічного розвитку країни - 2
Податки
Податкова система, її функції та сучасні проблеми
Податок на додану вартість
Поляризація доходів. Вартість життя
Поняття та особливості формування ринку праці
Предмет, методи і функції макроекономіки
Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система
Природа макроекономічної рівноваги
Природа та сутність податку на прибуток
Причини зміни вартості грошей у часі
Проблеми економіки країн, що розвиваються
Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні
Проблеми стабілізації економіки України
Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні
Різновиди цін залежно від впливу держави на їх визначення
Світовий досвід антимонопольного законодавства
Соціально-економічні наслідки інфляції
Споживання та заощадження
Споживання, заощадження та інвестиції
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Сукупний попит та сукупна пропозиція
Сутність макроекономічного регулювання ринку
Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
Сутність та фактори економічного зростання
Сутність та функції ринку
Суть, форми і причини інфляції
Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
Теорія трансформації капіталу. Неоінституціоналізм
Товарно-ринкова та економічна рівновага
Фінансова система держави
Фіскальна політика в Україні
Цикли ділової активності


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов