Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Маркетинг


Cтратегія маркетинга ЗАТ "Норд"
Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів
Ділові подарунки та сувеніри
Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)
Досвід визначних рекламістів США у галузі прямого маркетингу
Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців
Еволюція концепції маркетингу
Інформація в системі маркетингу
Кодекс етичної поведінки маркетологів
Комунікативність стимулювання продажу товарів
Маркетинг
Маркетинг туристичних посуг
Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу
Маркетингова цінова політика підприємства
Маркетингове дослідження
Маркетингове дослідження банківських операцій з векселями
Маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні
Міжнародний кодекс маркетингових досліджень
Міжнародний кодекс рекламної практики
Міжнародний маркетинг
Модель персонального продажу товарів та послуг
Напрямки і завдання маркетингу
Напрямки, методи, завдання маркетингу
Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій
Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства
Організація виставок і ярмарків. Загальні положення
Організація ефективного персонального продажу
Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості
Організація системи комунікації на фірмі
Організація та функціонування картелів
Організація участі підприємства у виставках та ярмарках
Основи процесу управління маркетингом
Основні фази промислового нововедення і їх характеристика
Основні фактори ціноутворення
Особливості державного стимулювання продажу продукції
Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу
Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій
Особливості представлення результатів дослідження ринку
Особливості проведення особистих опитувань
Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення
Особливості розробки анкет при дослідженні ринку
Оцінювання макро- та мікросередовища фірми
Паблік рилейшнз в органах влади
Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації
Персонал у маркетинговій роботі
Персональний продаж послуг. Загальні відомості
Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності
Планування заходів стимулювання продажу товарів
Положення про відділ маркетингу
Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу
Поняття та види товарів
Посадова інструкція маркетолога
Правила реклами, орієнтованої на дітей
Прийняття рішення про участь у виставці
Природа маркетингу
Проектування процесу надання послуг
Прямий маркетинг. Загальні відомості
Прямі поштові рекламні відправлення
Розробка концепції маркетингу фірми
Роль маркетингу в ринковій економіці
Роль маркетингу в ринковій економіці. Закон попиту та пропозиції ринкового механізму
Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства
Складання рекламних листів
Специфічні заходи з паблік рилейшнз
Стимулювання продажу товарів і послуг
Стратегічний маркетинг
Стратегія маркетингу
Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством
Сутність реклами та еволюція її розвитку
Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці
Суть та ознаки досконалої конкуренції
Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів
Сучасні технології прямого маркетингу
Схема структури відділу маркетингу
Теорія комунікації в маркетингу
Туристичний бізнес, визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика
Упаковка і фірмовий стиль
Упаковка й засоби товарної інформації
Упаковка товару, вплив на споживача
Упаковка – важливий компонент товарної політики підприємства
Управління асортиментом та номенклатурою
Управління просуванням стимулювання збуту
Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства
Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка
Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль в маркетинзі
Цінова політика в комлексі банківському маркетингу
Ціноутворення на промислові товари


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов