Любовь живет:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Бухгалтерський облік, оподаткування


Автоматизація виробництва та реалізації продукції
Автоматизація Журналу-ордеру №1
Атестація робочого місця на підприємстві
Аудит і ревізія стану організації облікової політики
Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями
Аудиторські свідчення
Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу)
Бухгалтерський облік цінних паперів
Головна книга
Дебіторська заборгованість
Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі
Державна податкова адміністрація України
Державне мито
Державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
Державний контроль монопольної діяльності підприємств
Дії при помилках і непередбачених ситуаціях
Документальне оформлення видачі готівки з каси
Документація й інвентаризація
Документи i розрахунки
Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції
Економічна природа та значення ПДВ
Економічна сутність податків та їхнє призначення
Економічний контроль у системі наук
Етапи розвитку аудиту і їх характеристика
Єдиний податок, фіксований податок
Журнал операцій
Журнал реєстрації господарських процесів
Журнал №1
Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу
Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії готової продукції і її реалізації
Інвентаризація матеріальних цінностей
Інвентаризація на підприємствах
Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку
Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія
Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
Історія розвитку бухгалтерського обліку
Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
Класифікація організаційних форм аудиторського контролю
Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю
Комп'ютеризація обліку наявності та руху необоротних активів
Контроль надходження і вибуття основних засобів
Контроль розрахунків по оплаті праці
Контрольно-ревізійий процес, його організація і методика проведеня
Майнове оподаткування
Макромова
Матеріальна шкода поняття і види
Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види
Метод управлінського обліку
Методи відображення предмету бухгалтерського обліку
Методика проведення аудиту
Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
Методика складання і аудит фінансової звітності
Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами
Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Місце управлінського обліку в системі облікової інформації
Місцеві збори
Місцеві податки та збори
Можливості прикладної бухгалтерської програми (ПБП)
Можливості “1С Бухгалтерії
Нарахування амортизації на підприємстві
Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії
Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту
Необхідність та сутність і склад позабюджетних фондівУкраїни
Нове в бухгалтерському обліку
Нормативна характеристика БО
Нормативна характеристика бухгалтерського обліку
Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
Об'єкти аудиторського контролю
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів
Облік автомобільного транспорту на підприємстві
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій
Облік валових витрат і валових доходів
Облік виробничих запасів
Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції
Облік витрат на підприємстві
Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат
Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень
Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
Облік готової продукції
Облік готової продукції та її реалізації
Облік грошових засобів
Облік грошових засобів
Облік грошових засобів і розрахункових операцій
Облік грошових засобів і розрахункових операцій
Облік грошових надходжень
Облік грошових розрахунків
Облік доходів та витрат
Облік запасних частин
Облік зносу
Облік зобов’язань
Облік і аудит витрат на виробництво продукції
Облік інших матеріальних цінностей
Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Облік касових операцій
Облік касових операцій в журналі№1
Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями
Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів
Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі
Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ
Облік надходження цінностей, що обліковуються за купівельними цінами
Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарства
Облік нематеріальних активів
Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів
Облік орендних операцій
Облік основних засобів
Облік підзвітних сум
Облік праці та заробітної плати
Облік праці, її оплати
Облік прибутку і його використання
Облік продуктів і готових виробів на виробництві
Облік реалізації товарів на підприємства роздрібної торгівлі
Облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань
Облік розрахунків з оплати праці
Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
Облік товарних операцій в торгівлі
Облік товаро-матеріальних цінностей
Облік фінансових результатів і використання прибутку
Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства
Облікова політика
Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку
Оплата праці
Оприлюднена бухгалтерська звітність та методика її читання
Організаційні форми контролю
Організація аудиторської діяльності
Організація обліку витрат
Організація обліку поточних зобов’язань
Організація податкової служби в Великобританії
Організація роботи аудитора
Основи організації бухгалтерського обліку
Основи фінансової звітності
Особливості внутрішнього аудиту
Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції
Оцінювання фінансової звітності
ПДВ в системі непрямого оподаткування
Перевірки фінансової звітності
План рахунків
План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій
План рахунків бух.обліку активів...
План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)
План рахунків, які приміняються в банківській системі
Планування, стадії і процедури аудиту
Плата (податок) за землю
Платежі за ресурси
Податкове планування на підприємстві
Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
Податок на додану вартість
Податок на прибуток
Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок
Помилки і процеси обману
Поняття aудиту та його сутність
Поняття запасних частин та їх облік
Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар
Поняття про основні засоби
Порядок виплати зарплати...
Предмет аудиторського контролю
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Прибуткове оподаткування громадян
Прибуткове оподаткування підприємства, проблеми та шляхи розвитку в Україні
Принцип аудиторського контролю
Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту
Принципи обліку основних господарських процесів
Принципи ревізії та її види
Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку
Проблеми бух.обліку податкових розрахунків з ПДВ
Проблеми реалізації принципів бухгалтерського обліку
Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”
Рахунок 92 “Адміністративні витрати”
Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бух.обліку
Роль автоматизування бухгалтерії
Сервісні можливості
Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
Системи оплати праці на підприємстві
Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
Склад інформації що використовується для формування системи Управлінського обліку
Складання і виконання кошторисів та звітів
Службові відрядження у межах України
Соціальні збори
Способи ухилення від сплати податків
Стандартні звіти
Статистика основних і оборотних виробничих фондів
Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг
Судово-бухгалтерська еспертиза
Суть і завдання економічного контролю
Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур
Суть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні
Теорія обліку та організація облікової діяльності
Технічні характеристики програми
Типові операції
Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства
Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки
Узагальнення результатів аудиту
Форма, структура і зміст балансу
Форми бухгалтерського обліку
Функції державних податкових інспекцій на місцях
Функції фінансово-господарського контролю та аудиту уформуванні ринкових відносин
Характеристика бухгалтерських рахунків


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов