Лучшие автора конкурса
2. patr1cia@i.ua (45)
5. saleon@bk.ru (10)
10. tanzolia@ua.fm (2)


Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Украинские Рефераты / Соціологія


Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема.
Альтернативні форми виховання дітей-сиріт
Аналіз стану соціальної політики в Україні.
Бідність – як глобальна проблема людства.
Благодійна робота жіночих організацій в Україні
Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток
Влада як соціальний феномен
Демографічна ситуація в Україні.
Демократизація в Україні, соціологічний діагноз
Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів
Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку
Етапи соціологічного дослідження Формування престижу деяких професій
Етика науки
Ідеал людини
Ідеї правової держави Б.Кістяківського і сучасність
Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства
Кістяківський Богдан – видатний український соціолог. Соціологічні концепції Кістяківського
Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин
Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства
Насилля
Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації
Основні етапи розвитку емпіричної соціології
Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування.
Проблема поєднання інтересів суспільства й особистості
Проблема терроризму у пострадянському просторі
Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні
Проблеми підготовки до проведення пробних уроків
Професійна ідеологія соціального працівника
Розвиток соціаольної роботи в Великобританії
Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)
Сім'я як складний соціальний феномен
Сімейна медицина, становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність
Сім’я як мала соціальна група
Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення
Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника.
Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація
Соціальні конфлікти
Соціальні погляди Івана Яковича Франка
Соціальні спільноти та їх природа
Соціально-економiчнi процеси в Україні
Соціально-педагогічна робота за місцем проживання
Соціально-трудові відносини
Соціологічна модель суспільства Макса Вебера
Соціологічні дослідження і суспільна практика
Соціологія девіантної поведінки
Соціологія освіти
Соціологія сім’ї
Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування
Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність (програма соціологічного дослідження)
Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис
Статистика населення
Структура особистості і поведінкові типи
Суверенітет української держави, загальні ознаки
Суспільство в ідейних поглядах М.Драгоманова
Суспільство як соціальна система.
Сутність соціалізації особистості та її основні етапи
Сутність та основні прояви політичної думки Макіавеллі
Творчість, як основна ланка соціології культури
Теорія соціальної стратифікації
Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження
Територіальна структура суспільства і проблематика соціальних груп
Тероризм
Транзитивне суспільство як виклик сучасності
Трудове самовизначення студентської молоді в умовах нової соціальної перспективи
Україна та Європейський Союз
Українська соціологічна думка Нового часу (XVIII- початок XX ст.)
Українці в російських етно-культурних стереотипах
Утворення та розвиток малої соціальної групи
Фемінізм
Фемінізм - як соціальне явище
Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики
Французький утопічний соціалізм, критика буржуазного ладу Сен-Сімона
Християнство в соціосинергетичному контексті
Шлях до соціальної роботи
Явище Бандерофобії в російській свідомості


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов